УМОВИ І ПОЛОЖЕННЯ

Ліцензія Міністерства Фінансів України АВ №446756 від 02.09.2013

ЗАТВЕРДЖЕНО

licensebazabet

наказом № 01 від 03 січня 2017 р.

У М О В И

випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото

«БАЗАБЕТ»

 

ЗМІСТ

 1. Загальні положення.
 2. Термін проведення Лотереї.
 3. Правила гри.

3.1. Реєстрація ігрових варіантів в лотерейній системі.

3.2. Оплата ставки в Лотерею.

3.3. Призовий фонд.

3.4. Розіграш тиражів.

3.5. Визначення переможців та виплата призів.

 1. Заходи безпеки та контролю.
 2. Права та обов’язки Оператора та гравців. Розгляд претензій гравців.
 3. Інші положення.

Додатки.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ» (далі – «Умови») визначають умови, термін, правила та організацію проведення державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ», в тому числі правила гри, прийняття ставок в Лотерею, формування та розподіл призового фонду, розігрування призів, визначення переможців та виплату призів, права та обов’язки Оператора та гравців, відповідно до вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, інших Законів України та підзаконних нормативно-правових актів України.

Питання, що не врегульовані даними Умовами регулюються чинним законодавством України та нормативними актами Оператора. При чому, у випадку виявлення будь-яких протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нормативні акти повинні застосовуватись із наступним пріоритетом у низхідному порядку (документи з вищою юридичною силою розташовані зверху):

1) Закон України «Про державні лотереї в Україні»,

2) інші Закони України та законодавчі акти,

3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконні акти,

4) дані Умови (з врахуванням оприлюднених змін та доповнень),

5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.

Оператор має право вносити зміни та доповнення до цих Умов в порядку, передбаченому Законом України «Про державні лотереї в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Зміни та доповнення до цих Умов набирають чинності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.2. Лотерея «БАЗАБЕТ» є державною тиражною грошовою лотереєю тото (надалі – Лотерея), яка проводиться на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету.

Назва Лотереї англійською мовою «BAZABET».

Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.

Лотерея не проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово окупованій території України, відповідно до вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

Принцип Лотереї полягає у вгадуванні випадкових результатів подій у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних) та отриманні призу, який визначається на основі та відповідно до цих Умов, Програми тиражу, результатів подій, коефіцієнтів, визначених Оператором для відповідного результату, та інших правил та обставин, які враховуються Оператором відповідно до цих Умов.

1.3. Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (далі – Оператор), ідентифікаційний код юридичної особи: 24940541, місцезнаходження: 02098, м.Київ, вул. Юрія Шумського, будинок 1-Б, офіс 110.

Інтернет сайт Оператора: http://lottery.com.ua.

Лотерея розповсюджується на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, як через мережу розповсюджувачів, так й Оператором самостійно. Розповсюджувач - юридична або фізична особа, яка за дорученням Оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей.

1.4. Державна тиражна грошова лотерея тото «БАЗАБЕТ» - є лотереєю відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», а прийняття ставок у лотерею «БАЗАБЕТ» є розповсюдженням державної лотереї відповідно до цього Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Державна тиражна грошова лотерея тото «БАЗАБЕТ» не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не являються гральним бізнесом або діяльністю, пов'язаною із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України.

Серед принципових відмінностей Лотереї від азартних ігор є наявність призового фонду Лотереї  у розмірі 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок, що є стримуючим фактором для виникнення ігрової залежності у гравців згідно із рекомендаціями Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото. На відміну від азартних ігор, Лотерея проводиться на підставі затвердженої Оператором Програми тиражу та виключно із використанням ігрового білету, який дозволяє засвідчити участь у Лотереї.

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей  та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.

1.5. Лотерея проводиться через центральну електронну систему прийняття ставок (далі – Лотерейна система), яка являє собою програмно-апаратний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї.

1.6. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється через розповсюджувачів, із використанням мережі Інтернет, обладнання в пунктах розповсюдження, мобільного зв’язку, терміналів самообслуговування та інших каналів розповсюдження відповідно до чинного законодавства.

Прийняття оплати ставок в Лотерею може здійснюватись у спосіб/способи, що не суперечить/суперечать чинному законодавству.

Через розповсюджувачів здійснюється реєстрація ігрових варіантів, обраних гравцем, передача цієї інформації по каналах зв’язку до комп’ютерного центру, роздрукування ігрових білетів та їх перевірка при отриманні виграшу, надання інформації про програми тиражів та результати проведених розіграшів тиражів.

1.7. Реєстрація ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі та здійснення оплати вартості ставки гравцем  є фактом укладення публічного договору між Оператором та гравцем, відповідно до діючої редакції Умов випуску та проведення Лотереї та поточної програми тиражу, згідно з якою гравцем було визначено ігровий варіант на момент внесення ставки. За укладеним таким чином публічним договором Оператор забезпечує участь гравця у розігруванні призового фонду та виплату призу відповідно до цих Умов.

Факт укладення договору засвідчується ігровим білетом  гравця (в тому числі електронним), який видається (надсилається) гравцеві.

За одним виграшним ігровим білетом (в тому числі електронним) може бути лише один переможець.

1.8. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може використовуватись як умова для набуття інших прав, крім права на отримання призів Лотереї.

Прийняття ставок у Лотерею через Лотерейну систему здійснюється розповсюджувачами виключно на добровільних засадах на підставі укладеного з Оператором договору.

1.9. Гравцем Лотереї може бути будь-яка фізична право- та дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, самостійно і добровільно  зареєструвала ігровий варіант та внесла оплату ставки в Лотереї в розмірі та в порядку, визначеному цими Умовами.

При здійсненні ставки з використанням мережі Інтернет та/або мобільного зв'язку гравець зобов'язаний підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в противному випадку Оператор може відмовити у прийнятті ставки та виплатів призу.

1.10. Лотерея проводиться за програмами тиражів, що затверджуються Оператором та розміщуються на точках розповсюдження Лотереї. Програми тиражів оприлюднюються на офіційному Інтернет сайті Лотереї.

1.11. В цих Умовах терміни вживаються в наступному значенні:

лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;

приз (виграш)  - кошти, які підлягають виплаті  гравцю у разі його виграшу у Лотерею відповідно до цих Умов;

ставка - плата гравця за одноразову участь у розіграші Лотереї;

розповсюдження Лотереї - діяльність, яка здійснюється за дорученням Оператора та включає у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також здійснення інших операцій, пов'язаних з розповсюдженням Лотереї відповідно до чинного законодавства;

електронна система прийняття ставок (далі - Лотерейна система) - програмно-технічний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї;

Умови - локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства;

пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу самообслуговування;

електронний ігровий білет (далі також – електронний білет) – електронний засіб, який дозволяє засвідчити участь у лотереї та розмір виграшу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити, вказані в умовах проведення Лотереї та надає право одержати приз відповідно до цих умов;

гравець - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення Лотереї;

тираж - це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду тиражу лотереї та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші операції, пов'язані з проведенням тиражу тиражної лотереї.

Терміни, що не визначені в цих Умовах, вживаються у значенні, вказаному в законі, ліцензійних умовах, нормативних актах та роз’ясненнях Оператора.

Всі спортивні терміни та поняття, що використовуються в тексті Умов, мають тлумачитися відповідно до тих значень, в яких вони вживаються в правилах гри з відповідних видів спорту, що є загальновизнаними та загальновідомими.

 1. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

2.1. Лотерея проводиться з 15 січня 2017 року до 15 січня 2027 року. Оператор може прийняти рішення про дострокове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь повідомляє гравців.

Лотерея проводиться без обмеження максимальної кількості випущених ігрових білетів Лотереї.

2.2. Граничним днем прийняття ставок в Лотерею є 10-й день, що передує даті припинення проведення Лотереї або припинення дії ліцензії відповідно до чинного законодавства України. Дата граничного строку прийняття ставок в Лотерею повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку прийняття ставок в Лотерею в засобах масової інформації або на офіційному Інтернет сайті Оператора.

2.3. У разі дострокового припинення проведення Лотереї Оператор обов'язково повідомляє про прийняте рішення Міністерство фінансів України та опубліковує таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення. При цьому Оператор припиняє прийняття нових ставок та забезпечує виконання взятих на себе зобов'язань перед гравцями у повному обсязі.

 1. ПРАВИЛА ГРИ

3.1. РЕЄСТРАЦІЯ ІГРОВИХ ВАРІАНТІВ В ЛОТЕРЕЙНІЙ СИСТЕМІ

3.1.1. Ігровим варіантом в Лотереї вважається здійснений відповідно до цих Умов прогноз результатів подій (окрема позиція в лінії Програми тиражів) у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої на момент прийняття ставки Програми тиражу Лотереї. Результатом події вважається наслідки спортивної зустрічі, матчу або іншого змагання спортивних та/або аматорських команд або спортсменів(реальних та/або віртуальних). До ігрового варіанту гравцем включаються, а Оператором для реєстрації приймаються, тільки прогнози результатів тих змагань команд (спортсменів), які включені до Програм тиражу Лотереї.

3.1.2. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється Лотерейною системою Оператора на підставі дійсної на час реєстрації лінії події у Програмі тиражу. Лотерейна система працює щодня цілодобово.

3.1.3. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти в Лотерейній системі за допомогою наступних засобів:

а) через засоби доступу до мережі Інтернет (персональний комп’ютер, ноутбук, смартфон, планшетний комп’ютер тощо),

б) через обладнання розповсюджувача або повідомивши необхідну інформацію розповсюджувачу,

в) через термінали самообслуговування,

г) через засоби телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку,

В будь-якому разі, ігрові варіанти гравців в автоматичному режимі за стандартною процедурою передаються та реєструються в Лотерейній системі участі прийняття ставок в Лотереї і обробки інформації.

Послуги з реєстрації ігрових варіантів за допомогою мереж мобільного зв’язку та Інтернету можуть надаватися окремими розповсюджувачами за угодою з Оператором.

Обладнання розповсюджувача, яке використовується для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем операцій з прийняття ставок у Лотерею та перевірки виграшності ігрових білетів, складається із Програмно-технічного комплексу касира та терміналу самообслуговування. Програмно-технічний комплекс касира виконує функції термінала електронної системи прийняття ставок, а термінал самообслуговування – функції термінала самообслуговування електронної системи прийняття ставок.

 

Програмно-технічний комплекс касира та Термінал самообслуговування гравця не містить в собі генератори випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), прилади та/або програми,  які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, та не має з’єднання з такими пристроями та/або програмами.

Оператор визначає канали та засоби розповсюдження Лотереї самостійно в залежності від наявних угод з розповсюджувачами та необхідного програмно-технічного забезпечення. Про способи та порядок здійснення прийняття ставок через певні канали та засоби прийняття ставок або про зміну існуючих, Оператор повідомляє у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному сайті Оператора.

Детальна та додаткова інформація про засоби та порядок прийняття сплати участі в Лотереї та реєстрацію ігрових варіантів, місця розповсюдження Лотереї, Інтернет сторінки, на яких здійснюється прийняття сплати участі в Лотереї, короткі номери, через які можлива реєстрація ігрових варіантів шляхом передачі SMS-повідомлення постійно розміщується на офіційному сайті Оператора та сайті Лотереї.

3.1.4. Реєстрація визначених гравцем ігрових варіантів можлива в будь-який із наступних способів:

а) повідомлення визначеного ігрового варіанту розповсюджувачу,

 1. b) введення ігрового варіанту самостійно з використанням обладнання розповсюджувача;

с) шляхом самостійного вводу ігрового варіанту через мережу Інтернет, через засоби телефонного (в т.ч. мобільного) зв’язку, через термінали самообслуговування.

3.1.5. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні види ігрових варіантів: ОРДИНАР, ЕКСПРЕС або СИСТЕМА.

ОРДИНАР – ігровий варіант, що містить прогноз на окремий результат події. Виплата по такому ігровому варіанту дорівнює добутку суми ставки на встановлений для даного результату коефіцієнт.

ЕКСПРЕС – ігровий варіант, що містить прогноз на декілька незалежних результатів подій. Для виграшу за експресом необхідно, щоб за жодним з результатів, що входять до експресу, не було програшу. Не вгаданий результат хоча б однієї з подій, що увійшли до експресу, має наслідком програш усього ігрового варіанту (усього експресу). Виплата за експресом дорівнює добутку суми ставки на добуток коефіцієнтів всіх прогнозів, що входять до експресу. Мінімальна кількість подій у ЕКСПРЕСІ – 2, максимальна – 20; кількість подій у ЕКСПРЕСІ за ігровими варіантами на події «Наживо»  мінімальна – 2, максимальна – 20.

СИСТЕМА – ігровий варіант із заданою кількістю подій, що містить прогнози на повну комбінацію експресів з наперед визначеною однаковою кількістю подій та однаковою сумою ставки, при цьому ті самі події можуть повторюватись у різних комбінаціях в межах всього ігрового варіанту. Максимальна кількість подій в СИСТЕМІ – 15. Кожна комбінація в системі розраховується як окремий експрес.

СИСТЕМА З БАНКЕРОМ - комбінація експресів, що представляє собою повний перебір варіантів експресів одного розміру з фіксованим набором результатів.

БАНКЕР - фіксована подія (результат), яка включена в усі експреси системної ставки. У разі, якщо Банкер програє (результат матчу не вгаданий), програє вся ставка. У разі виграшу по Банкеру результуючий коефіцієнт кожного експреса, що входить в систему, множиться на коефіцієнт Банкера.

3.1.6. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні варіанти результатів подій:

Результат події - Для виграшу необхідно правильно спрогнозувати результат матчу. Запропоновано три варіанти результатів:

"1" - перемога першої команди.

"2" - перемога другої команди.

"Х" - нічия.

Подвійний результат - Запропоновано три варіанти результатів:

"1Х" – не програш  першої команди. Для виграшу необхідно, щоб перемогла перша команда або матч закінчився внічию.

"12" - результат без нічиї. Для виграшу необхідно, щоб матч закінчився перемогою однієї з команд.

"Х2" – не програш другої команди. Для виграшу необхідно, щоб перемогла друга команда або матч закінчився внічию.

Потрійний гандикап (європейська фора) - число, виражене в голах (очках, сетах і т.п.), що дається учаснику для вирівнювання ймовірності результату майбутньої події. Для ставок запропоновані три можливих результати: перемога першої команди (в лінії позначається «1»), перемога другої команди (позначається «2»), нічия (позначається «Х»).

Організатор надає фору учаснику події. До результату події додається надана фора. Ставка розраховується за сумарним результатом.

Приклад:

Динамо Київ грає проти Шахтар Донецьк. Матч закінчився з рахунком 1:0.

Якщо гравець вибирає гандикап 0:2 (до результату Шахтаря потрібно додати 2 голи), то завдяки гандикапу результат ставки дорівнює 1:2 на користь Шахтаря - перемога другої команди.

Якщо гравець вибирає гандикап 0:1 (до результату Шахтаря потрібно додати 1 гол), то завдяки гандикапу результат ставки дорівнює 1:1 - нічия.

Якщо гравець вибирає гандикап 1:0 (до результату Динамо потрібно додати 1 гол), то завдяки гандикапу результат ставки дорівнює 2:0 на користь Динамо - перемога першої команди.

Азіатський гандикап - ставка з форою на результат, представлена у вигляді усередненого коефіцієнта, яка підвищує шанси гравця на виграш в разі вгадування точного рахунку за підсумками змагання. Пропонуються два види фори:

Вид 1. Фора ціла або кратна "0.5".

Для визначення результату ставки від фактично забитих голів команди, на яку зроблено ставку, віднімається (якщо фора негативна) або додається (якщо фора позитивна) фора на обрану команду (фора на другу команду до уваги не береться). Якщо після цього результат матчу виходить на користь обраної команди, то ставка вважається виграною. У разі нічийного результату - ставка повертається. Наприклад, якщо на першу команду встановлена негативна фора "-1", і матч закінчився: а) з рахунком 0:0, ставка програна; б) з рахунком 1:0, ставка повертається; в) з рахунком 2:0, ставка виграна. У разі, якщо встановлена позитивна фора "+0.5" і матч закінчився а) з рахунком 0:1, ставка програна; б) з рахунком 0:0 або 1:0, ставка виграна.

Вид 2. Фора кратна "0.25", але не кратна "0.5" і не ціла.

Така ставка розраховується, як дві ставки в розмірі половини суми, з однаковими коефіцієнтами, і з найближчими значеннями "звичайних фор" (цілими, або кратними 0.5). Найближчі значення звичайних фор для фори "+0.25" це "+0" і "+0.5", для фори "-0.75" це "-1" і "-0.5". У разі виграшу обох половинних ставок при розрахунках враховується початковий коефіцієнт ставки (К). Якщо одна половинна ставка виграла, а по інший повернення, в розрахунку використовується коефіцієнт (К+1)/2. Якщо одна половинна ставка програла, а по інший повернення, підсумковий коефіцієнт дорівнюватиме 0.5. Якщо обидві половинні ставки програні, то вся ставка вважається програною.

Тотал ( "Більше/Менше", "Б/М") - загальна кількість голів/очок/геймів/т.д., набраних командами (гравцями). Для виграшу необхідно вгадати більше або менше даної кількості голів/очок/геймів/т.д. в лінії тотала буде набрано.

Якщо результат співпаде із запропонованим організатором значенням тотала, то ставки на «менше» або «більше» розраховуються за коефіцієнтом «1,00».

Інд. тотал - індивідуальний тотал. При визначенні даного тотала враховується кількість голів/очок/геймів/т.д., набраних певною командою (гравцем).

Азіатський тотал - вид ставок на тотал, загальна кількість голів/очок/геймів/т.д., набраних командами (гравцями). Для виграшу необхідно вгадати більше або менше даного в лінії тотала буде набрано. Застосовувана система розрахунку дозволяє з меншим ризиком робити ставки, які, розбиваються на дві частини і грають з двома можливими варіантами результатів події. Так, тотал більше 1-1.5, з коефіцієнтом 2,2., розбивається на два прилеглих тотала більше 1 і більше 1,5, це дозволяє розраховувати на повернення половини ставки в разі, якщо друга половина програла (в даному випадку - якщо підсумковий рахунок склав 0: 1 або 1: 0). Ставка враховує основний час гри, якщо не передбачено інше.

Рахунок матчу (результат). У цьому парі необхідно спрогнозувати точний рахунок, з яким закінчиться спортивна подія або його частина (наприклад 1-ий тайм). Для ставок пропонується набір варіантів фінального рахунку.

Пар/Непар. Необхідно вгадати чи буде кількість голів/очок/сетів/геймів і т.д., забитих в матчі, парним або непарним числом. Якщо в матчі не було забито голів, виграють ставки на результат "Пар".

Обидві заб'ють. Необхідно вгадати чи будуть забиті голи в матчі обома командами. Якщо хоча б одна з команд не забила гол, позиція «Ні» в маркеті зіграла. В іншому випадку виграє позиція «Так».

Фора нульова. Ставки приймаються на перемогу 1-ої або 2-ий команди без урахування нічиї. У разі, якщо матч закінчився внічию, ставки на матч розраховується з коефіцієнтом рівним «1,00»

Тайм-Матч. У цьому парі необхідно вгадати одночасно результат першого тайму (половини) і всього матчу. У лінії на 1-му місці ставиться результат 1-го тайму (половини), а на 2-му - результат усього матчу. "1" - перемога першої команди, "Х" - нічия, "2" - перемога другої команди.

Хто заб'є наступний гол. Необхідно спрогнозувати яка команда заб'є наступний гол. Якщо гола не буде, виграє позиція «Без голів».

Господарі/Гості заб'ють в обох таймах. У цьому парі необхідно вгадати заб'ють чи господарі/гості в обох таймах матчу. Якщо господарі/гості заб'ють тільки в одному таймі або не заб'ють жодного гола, то зіграє позиція «Ні». В іншому випадку зіграє позиція «Так».

Господарі/Гості виграють обидва тайми. У цьому парі необхідно вгадати чи виграють господарі/гості обидва тайми матчу. Якщо господарі/гості виграють тільки в одному таймі або не виграють жодного тайму, то зіграє позиція «Ні». В іншому випадку зіграє позиція «Так».

Господарі/Гості виграють хоча б в одному таймі. У цьому парі необхідно вгадати чи виграють господарі/гості хоча б в одному таймі. Якщо господарі/гості не виграють жодного тайму, то зіграє позиція «Ні». В іншому випадку зіграє позиція «Так».

Перший/Останній гол заб'є. У цьому маркеті необхідно спрогнозувати яка з команд заб'є перший/останній гол у матчі. Якщо голів не буде, то позиція «Ні» виграє.

Перша/Друга команда заб'є гол. У цьому парі необхідно спрогнозувати чи заб'є перша/друга команда гол в матчі. Якщо гола не буде то позиція «Ні» виграє.

Гол буде в обох таймах. У цьому парі необхідно спрогнозувати чи буде забитий гол в кожному з таймів матчу. Якщо гол буде забитий тільки в одному таймі, або голів не буде, то виграє позиція «Ні». В іншому випадку виграє позиція «Так».

Перемога з різницею. У цьому парі необхідно спрогнозувати переможця і його відрив по голам від того, хто програв.

Кожен тайм ТБ (1,5). У цьому парі необхідно спрогнозувати чи буде в кожному таймі 2 голи і більше. В іншому випадку виграє позиція «Ні».

Кожен тайм ТМ (1,5). У цьому парі необхідно спрогнозувати чи буде в кожному таймі 1 гол і менше. В іншому випадку виграє позиція «Ні».

Результат матчу/Тотал голів. У цьому парі необхідно спрогнозувати результат матчу і кількість голів. Ставка «Так» зіграє тільки в тому випадку коли обидва прогнози виявляться вірними. В іншому випадку виграє позиція «Ні».

Подвійний результат/Тотал голів. У цьому парі необхідно спрогнозувати подвійний результат матчу і кількість голів. Ставка «Так» зіграє тільки в тому випадку коли обидва прогнози виявляться вірними. В іншому випадку виграє позиція «Ні».

Найбільш результативний тайм/період/чверть/гейм/сет/іннінг і т.д.

Необхідно вгадати тайм/період/чверть/і т.д. матчу виявиться найбільш результативним, або в яких таймах/періодах/чвертях/і т.д. буде однакова результативність.

Ставка на результат "Рівний" - у всіх періодах/сетах/чвертях і т.д. набрану кількість голів/очок/геймів/т.д.,

Ставка на результат "1" - в першому таймі/періоді/чверті/і т.д., набрану кількість голів/очок/геймів/т.д., Перевищує набрану кількість голів/очок/геймів/т.д., В інших таймах/періодах/чвертях/і т.д.

Ставка на результат "2" - у другому таймі/періоді/чверті/і т.д., набрану кількість голів/очок/геймів/т.д., Перевищує набрану кількість голів/очок/геймів/т.д., В інших таймах/періодах/чвертях/і т.д.

Порівняння результативності учасників спортивної події. Ставки приймаються на конкретних учасників або групу учасників, які беруть участь в змаганні. Для виграшу парі, необхідно вгадати, який з учасників, або яка група учасників покаже кращий результат (покаже кращий час, набере більшу кількість очок, пройде більшу кількість кіл і т.д.).

Події в тимчасових відрізках. Парі на події в тимчасових відрізках входять в межі зазначених хвилин, на підставі офіційних статистичних даних. Наприклад, часовий відрізок з 1-ої по 20-ту хвилину має на увазі проміжок часу з 00:00:01 по 00:20:00. Часовий відрізок з 21-ої хвилини (з 00:20:01 до фактичного закінчення матчу) - це інший часовий відрізок і т.д.

Виграш решти матчу (тайму, періоду і т.д.) (парі лайв). В даному парі пропонується передбачити результат протистояння команд за певний проміжок часу, який починається з моменту розміщення ставки і закінчується із закінченням основного часу матчу (тайму, періоду і т.д.) без урахування поточного рахунку на момент розміщення ставки.

Прохід. У лінії може позначатися як «Прохід», «Вихід» або іншу назву. Парі вважається виграним учасником, якщо учасник передбачив прохід команди в наступний раунд змагань (турніру, кубка і т.п.). Прохід учасника визначається за результатами всіх проведених матчів.

3.1.7 В залежності від особливостей видів спорту змістовність результатів конкретного спортивного заходу може відрізнятись від наведених у пункті 3.1.6, що відображається у програмі тиражів.

В залежності від особливостей видів спорту Оператором також можуть бути запропоновані будь-які інші варіанти прогнозів результатів подій, особливості реєстрації ігрових варіантів по яким доводяться до відома гравців на офіційному сайті Оператора та/або розповсюджувачами.

3.1.8. До ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА» забороняється включати різні прогнози результатів подій, які відносяться до однієї спортивної події, навіть не взаємозалежні безпосередньо. Якщо до ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» або «СИСТЕМА» були включені будь-які прогнози результатів подій, які відносяться до однієї спортивної події, то відповідна ставка підлягає анулюванню, навіть якщо Лотерейна система не заблокувала дану ставку при її прийнятті.

В якості виключення, можливе включення до ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА»  опосередковано взаємопов'язані прогнози результатів подій у футболі та футбольній статистиці, за умови, що відповідні прогнози результатів не стикаються (не перемножуються ймовірності даного експресу / системи). Не дозволяється пов'язувати в експресах наступні ланцюжки матчів:

1) Матч - Інтервали матчу - Удари в площину воріт– Гравці

2) Інтервали кутових - матч Кутові,

3) Інтервали Жовті картки - матч Жовті картки.

Тобто, допустимі зв'язки експресів в наступних матчах: Матч - Кутові удари - Жовті картки - Офсайди - Фоли - Аути - Удари від воріт.  Проте, можливі й інші інтерпретації зв'язків в експресах, за умови відсутності перетинів в встановлених ланцюжках матчів (Кутові удари - Гравці - Жовті картки - Фоли - Офсайди - Удари від воріт-Аути) та ін.

Оскільки взаємозалежність випадкових результатів подій не завжди явною та очевидною, Оператор має виключне право на власний розсуд визначати які результати подій є взаємозалежними та не підлягають включенню до ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА».

3.1.9. Оператор реєструє ігрові варіанти на різні види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої програми тиражу Лотереї, зокрема на: Американський футбол, Баскетбол, Бейсбол, Біатлон, Більярд, Снукер, Бокс, Волейбол, Гандбол, Легка атлетика, Теніс, Формула 1, Футбол, Хоккей, Шахи та на інші види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), незалежно від країни та місця їх проведення.

3.1.10. Ігрові варіанти «Наживо». Це вид ігрових варіантів, що реєструються під час реального часу проведення змагання та пропонуються протягом змагання лише на результати подій, які ще не визначені. Ігрові варіанти, отримані з будь-яких причин вже після того, як стали відомі результати для відповідного ігрового варіанту, будуть вважатися недійсними (в цих випадках виплата здійснюється з коефіцієнтом, рівним «1»).

Коефіцієнти ігрових варіантів «Наживо» в Програмі тиражів постійно змінюються, відображаючи розвиток подій у змаганні. Оновлення інформаційних повідомлень і результатів у ході події/змагання носить інформативний характер. Невірно вказаний проміжний результат події не є підставою для відміни ставки.

Для ігрових варіантів «Наживо» результатами, на основі яких розраховуються призи, є результати, що стали відомі безпосередньо після закінчення події/змагання. Всі наступні зміни для розрахунку призів в режимі «Наживо» не приймаються. Оператор самостійно розраховує  «Наживо» на основі своїх особистих статистичних даних про фактичний перебіг гри. Якщо інше не зазначене, то за ігровими варіантами «Наживо» всі ставки на учасників події, що не беруть участі в змаганнях, вважаються недійсними. Для ігрових варіантів, результат яких стає відомим протягом матчу, розрахунок призів, при можливості, проводиться безпосередньо за фактом події, що вже сталась.

Всі ставки в режимі «Наживо» (зокрема ставки на те, хто заб’є наступний гол, отримає жовту картку, тотал «на більше» або виграє певний відрізок матчу тощо), результати по яких були встановлені, вважаються дійсними і розраховуються навіть у випадку, коли турнір або подію було перервано.

Претензії по ставках, що були зроблені на ігровий варіант «Наживо», приймаються протягом 25-ти годин з моменту початку події.

У випадку, коли змагання перервано або не завершено до кінця протягом наступних 25-ти годин, всі ігрові варіанти зареєстровані на цей момент, перерахунку не підлягають. Для ігрових варіантів, результат яких однозначно не визначений, які не відбулися та/або повністю не завершились, виплачуються призи із коефіцієнтом виграшу рівним «1».

3.1.11.  Ігрові варіанти у віртуальних змаганнях. Віртуальні змагання дозволяють гравцям цілодобово реєструвати  ігрові варіанти на віртуальні забіги собак, коней, віртуальний футбол, теніс, авто гонки, мотогонки, велогонки, покер та інші види віртуальних змагань. У віртуальних змаганнях Оператором пропонуються для реєстрації загальні види результатів подій згідно з цими Умовами з врахуванням особливостей, визначених цими умовами для окремих видів віртуальних змагань.

Змагання починаються через визначений Оператором проміжок часу.

Види ігрових варіантів, доступні для здійснення ставок - ставка на переможця, на призове місце, на номери учасників тощо:

У віртуальному тенісі:

- Загальна кількість очок - необхідно вгадати сумарну кількість очок (геймів), набрану обома тенісистами у матчі.

- Точний рахунок - необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч. На кожен варіант рахунку (0-гейм, гейм 15, 30-гейм і т.д.) надані відповідні коефіцієнти.

У віртуальних собачих перегонах:

- 1-е або 2-е місце - необхідно зробити прогноз на собаку, яка добіжить до фінішу 1-ою або 2-ою.

- не 1-е місце - необхідно зробити прогноз на собаку, що не прибіжить до фінішу 1-ою.

- не вихід до двійки лідерів - необхідно зробити прогноз на дві собаки, які фінішують не 1-ою і не 2-ою.

- не вихід до трійки лідерів - необхідно зробити прогноз на трьох собак, які фінішують не 1-ою, не 2-ою і не 3-ою.

- 1-е місце - хтось із пари - необхідно вибрати пару собак і зробити прогноз на те, що одна з них займе 1-е місце.

- Номер переможця - необхідно вгадати, чи буде порядковий номер собаки, яка виграла забіг, більше або менше трьох.

- Номер переможця - парний/непарний – необхідно зробити прогноз під яким номером опиниться собака-переможець - парний (2, 4, 6) або непарний (1, 3, 5).

У віртуальному футболі:

- Кількість голів (тотал) - необхідно вгадати сумарну кількість забитих м'ячів у матчі.

- Точний рахунок матчу - необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч.

- Більше/Менше 2,5 голів - потрібно зробити прогноз на те, що сумарна кількість голів буде більше або менше 2,5.

- Фора - необхідно визначити результат матчу з врахуванням запропонованої фори.

3.1.12.  Правила ігрових варіантів у віртуальному покері. Віртуальний покер дозволяє цілодобово реєструвати ігрові варіанти на результати гри віртуальних гравців за столами для гри в покер.

У віртуальному покері гра проводиться з відкритими картами учасників, при цьому з кожним наступним раундом і відкриттям нової карти ймовірності перемоги гравців та відповідно й коефіцієнти на їх перемогу в грі змінюються. Зміна відбувається випадковим чином. Переможець кожної гри визначається відповідно до загальноприйнятих правил.

Приймаються наступні види ставок:

- Перемога - необхідно зробити прогноз учасника події/команди, які стануть переможцями.

- 1-е або 2-е місце - потрібно спрогнозувати учасника події, який займе 1-е або 2-е місце.

- трійка лідерів  - необхідно визначити учасника події, який займе 1-е, 2-е чи 3-є місце.

3.1.13. Гравець може зареєструвати обрані ним ігрові варіанти, повідомивши  розповсюджувачу необхідну інформацію (в усній або письмовій формі) – обраний ним ігровий варіант та інші параметри події, який вводить її до Лотерейної системи за допомогою клавіатури спеціального обладнання.

3.1.14. Для реєстрації ігрового варіанту  через мережу Інтернет, гравець повинен відвідати відповідну Інтернет сторінку Оператора та/або Інтернет сторінку Лотереї, через які здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати ігровий варіант та сплатити участь в Лотереї з використанням власного ігрового рахунку. При цьому всі ігрові білети гравця відображаються в його віртуальному (електронному) рахунку (кабінеті). Відвідати відповідну Інтернет сторінку можливо з комп’ютера або іншого пристрою (обладнання), яке має доступ до мережі Інтернет.

3.1.15. Для реєстрації ігрових варіантів з використанням терміналу самообслуговування, через які здійснюється розповсюдження Лотереї за угодою з розповсюджувачем, гравець повинен відкрити відповідний розділ Лотереї в терміналі самообслуговування, ввести обрані ним ігрові варіанти та інші параметри гри та сплатити участь в Лотереї.

Термінал самообслуговування – електронний прилад, який дозволяє в автономному режимі здійснювати електронні трансакції з прийому платежів за товари та послуги та є засобом реєстрації ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі шляхом його передачі до комп’ютерного центру, а також може служити засобом отримання призу шляхом спрямування його на сплату послуг, можливість яких надає такий автомат самообслуговування.

3.1.16. Для реєстрації ігрового варіанту  через мережу мобільного зв’язку реєстрація ігрових варіантів здійснюється шляхом передачі SMS-повідомлення на номери, що визначаються Оператором, з обраним гравцем ігровим варіантом та іншими параметрами гри в тому форматі, який розроблений та вказаний Оператором.

3.1.17. Підтвердженням реєстрації ігрових варіантів гравця є ігровий білет, який за командою електронної системи надсилається гравцю, роздруковується гравцем, розповсюджувачем або автоматом самообслуговування, або іншим чином доводиться до відома гравця (в залежності від засобів розповсюдження). За умов повного (або часткового) збігу ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу, він є підставою для отримання призу(-ів) Лотереї.

Ігровий білет – це зафіксовані на відповідному носії дані (інформація) про назву гри; дату та час реєстрації ігрових варіанту (-ів) в Лотерейній системі; ігровий варіант – номер та назву події, обрані гравцем результати події; загальну вартість ігрового білету гравця; номер білету, що його надала електронна система; та в залежності від засобів розповсюдження може міститися на паперову (макет лотерейного білету на паперовому носії наведений в Додатку №2 до цих Умов) або електронну носії.

Ігровий білет зберігається у гравця, який несе відповідальність за збереження його в непошкодженому стані.

В разі реєстрації ігрових варіантів з застосуванням мобільного зв’язку, гравець отримує зворотне повідомлення про здійснення реєстрації і номер лотерейного білету, який надала електронна система. Мобільний телефон гравця, з якого реєструвався ігровий варіант, разом з цим повідомленням та зазначеними вище даними лотерейного білету складають електронний лотерейний білет.

В разі реєстрації ігрової комбінації через мережу Інтернет (незалежно від засобу доступу до мережі), дані лотерейного білету відображаються на ігровому рахунку гравця. Відповідальність за збереження засобів доступу до ігрового рахунку (логін та пароль) несе гравець. Втрата паролю не є підставою для відміни ігрового варіанту. Погодженням гравця на такий спосіб участі в Лотереї є факт здійснення ним реєстрації ігрових варіантів через Інтернет.

3.1.18. Оператор відмовляє у реєстрації ігрових варіантів від осіб, які:

- не досягли 18-ти років,

-відмовились надати ідентифікуючі документи відповідно до чинного законодавства та цих Умов.

Відповідальність за надання недостовірної інформації та порушення даного пункту несе гравець в розмірі завданих гравцю та(або) Оператору витрат та інших збитків.

В разі порушення цього пункту, Оператор має право відмовити у виплаті призу та поверненні сплачених сум, а також має право анулювати зареєстровані ігрові варіанти. Оператор застосовує вказані заходи у будь-який час після того, як йому стало відомо про належність особи до вказаних у абзаці першому цього пункту категорій осіб.

Оператор має право відмовити гравцю у реєстрації його ігрового варіанту, якщо він у будь-який спосіб порушує дані Умови.

3.1.19. Гравець зобов’язаний реєструвати ігрові варіанти самостійно та від власного імені. Гравці мають право реєструвати ігрові варіанти тільки в якості окремих осіб, які не узгоджують свої дії між собою.

Не дозволяється реєстрація одним гравцем повторних ігрових варіантів на одні результати із тим же самим коефіцієнтом, а також на залежні результати.

Оператор має право визнати вказані ігрові варіанти недійсними навіть після оголошення офіційних результатів подій, якщо у Оператора буде інформація про те, що гравці діяли узгоджено (у змові) або як синдикат, якщо ігрові варіанти були зареєстровані одним гравцем або двома та більше гравцями, які узгоджували свої дії, на один результат події з із тим же самим коефіцієнтом, або на залежні результати події. Для встановлення вказаних фактів Оператор або розповсюджувач має право вимагати від гравців документи про персональні дані (паспорт або інший документ, ідентифікаційний код тощо).

Гравець не має права використовувати автоматичні програми реєстрації ігрових варіантів. В разі виявлення використання таких програм, Оператор має право заблокувати використання гравцем такого ігрового рахунку.

3.1.20. Оператор має право оголосити ігровий варіант недійсними при виникненні таких ситуацій:

- у випадку помилок, недбалих або умисних дій розповсюджувачів при прийомі ставки в Лотереї або дій інших осіб, що призвели до прийняття ставки в Лотерею на подію, яка відсутня в програмі тиражу або без оплати ігрового варіанту;

- у випадку наявності доказів нечесної спортивної боротьби;

- у випадку технічної помилки Оператора або розповсюджувача при введенні інформації про зроблений гравцем вибір ігрових варіантів;

- наявність технічної помилки, що призвела до некоректної реєстрації ігрового варіанту (наприклад, технічні неполадки серверу, програмний збій тощо),

- належність особи до вказаних у абзаці першому пункту 3.1.18 категорій осіб,

- при порушенні гравцем цих Умов проведення Лотереї.

Рішення про оголошення ігрового варіанту недійсним приймається керівником Оператора, наслідком чого є повернення відповідним гравцям внесених ними раніше сплат в Лотерею.

3.1.21. Дата і час, зазначені в лінії Програми тиражу, є датою і часом припинення прийому ставок на подію та не обов'язково збігаються з датою і часом фактичного початку події.

Ігрові варіанти в будь-якому разі повинні бути зареєстровані до фактичного початку події, за винятком ставок, що приймаються на події, які відбуваються в поточний момент («Наживо»).

Фактичний час початку події визначається на підставі офіційних документів та Інтернет-ресурсів, визначених цими Умовами та Оператором. Ігрові варіанти вважаються недійсними та сплачені кошти повертаються гравцеві, якщо з будь-яких причин ігровий варіант зареєстрований після фактичного початку перебігу події.

Дата та час подій, що зазначаються в Програмі тиражу носять  інформаційний характер та можуть бути змінені організатором. Помилково вказані дата або час проведення події не є підставою для анулювання та повернення ставок. Якщо подія відбувається раніше терміну, вказаного в Програмі тиражу, результат вважається дійсним, а виграші (призи) по ігровим варіантам підлягають розрахунку та виплаті, якщо вони зареєстровані до фактичного початку події. Якщо спортивна подія перенесена менш ніж на 25 годин від дати початку події, вказаної в лінії Програми тиражу, всі ставки на дану подію залишаються дійсними. У разі перенесення часу початку спортивної події більш ніж на 25 годин від дати початку, всі ставки підлягають анулюванню та поверненню, а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються (окрім випадків, обумовлених у відповідних розділах по окремим видам спорту). Відлік починається з моменту запланованого початку події, вказаної в лінії Програми тиражу.

Виняток із вищевказаного правила становлять:

- баскетбольні, хокейні, бейсбольні матчі північноамериканських ліг, анулювання та повернення ставок по яких відбувається якщо матч не відбувся і був перенесений більш, ніж на 10 годин від часу, вказаного в лінії;

- тенісні матчі, ставки на яких дійсні до закінчення турніру, в рамках якого вони проходять;

- змагання з легкої атлетики, лижному спорту, гірськолижному спорту, ставки на які дійсні, якщо подію перенесено менш ніж до кінця поточної дати в місці проведення змагання без змін місця проведення змагання.

- легка атлетика, водні види спорту, зимові види спорту (окрім хокею), у яких дійсними вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів після фактичного закінчення події.

3.2. ОПЛАТА СТАВКИ В ЛОТЕРЕЮ

3.2.1. Оплата ставки в Лотерею  є платою за реєстрацію Оператором ігрового варіанту (-ів), обраних гравцем. Сплата ігрового варіанта відбувається у гривні України.

Вартість ставки в Лотерею визначається гравцем самостійно та не може бути більше максимального розміру сплати участі у Лотереї, тиражу визначеного Оператором.

Вартість ставки в Лотерею визначається гравцем самостійно та не може бути більше максимального розміру сплати участі у Лотереї, тиражу визначеного Оператором. Мінімальний розмір ставки в Лотерею (вартість одного ігрового варіанта), в тому числі для ігрових варіантів «Наживо», складає 20 (двадцять) гривень.

В разі реєстрації ігрового варіанту (-ів) з використанням ігрового рахунку гравця через мережу Інтернет,  мінімальний розмір ставки в Лотерею (вартість одного ігрового варіанта), в тому числі для ігрових варіантів “Наживо”, складає 1 (одну) гривню.

3.2.2. Оператор має право відмовити у прийнятті ставки у тому випадку, коли її прийняття може спричинити істотне перевищення призового фонду лотереї, що призведе до недоодержання державним бюджетом України грошових коштів.

При включенні гравцем до ігрового варіанту кілька змагань (ЕКСПРЕС), загальне співвідношення суми призу до внесеної гравцем ставки та сума виграшу на такий ігровий варіант не повинні перевищувати розмір (величину), що визначений (-а) Оператором. При перевищенні загальним співвідношенням суми призу до внесеної гравцем ставки або сумою виграшу зазначених в наказі оператора показників, вони округлюються вниз до розміру (величини), визначеного Оператором.

Максимальний коефіцієнт виграшу для кожного ігрового варіанту Система складає «300». Якщо по ігровому варіанту Система коефіцієнт виграшу перевищує максимальний, то ставка та приз по такому ігровому варіанту зменшуються вниз до максимально можливого коефіцієнту, що дорівнює «300». При цьому, сума призу не повинна перевищувати максимальний приз на один ігровий варіант.

3.2.3. Оплата ставки в Лотерею може здійснюватися готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу.

Оплата ставки через мережу Інтернет здійснюється із ігрового рахунку гравця.

Поповнення ігрового рахунку гравця здійснюється готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу. Поповнення ігрового рахунку може здійснюватися за бажанням гравця  з використанням банківських платіжних карток та платіжних систем, що діють відповідно до чинного законодавства, які визначені розповсюджувачем або Оператором та прийнятні для гравця.

Сплата участі в Лотереї за допомогою мобільного зв’язку може здійснюватися з коштів, що знаходяться на рахунку гравця з оплати послуг мобільного зв’язку.

3.2.4. Не дозволяється продаж прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою (крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок за наявності авторизації платежу). Оплата ставки через мережу Інтернет здійснюється тільки за наявності підтвердженого залишку внесених коштів на ігровому рахунку гравця.

3.2.5. Здійснення сплати участі у Лотереї є підтвердженням того, що гравцю виповнилось 18 років, він ознайомлений з цими Умовами, правилами гри, які розміщуються у місці розповсюдження Лотереї та згоден їх виконувати.

3.2.6. Гравець не має права відмовитись від зареєстрованого ігрового варіанту (зробленої ставки) після сплати участі в Лотереї. Гравець зобов’язаний перевірити, що параметри його ігрового варіанта відповідають його бажанню, перед здійсненням сплати участі у Лотерею.

3.2.7. У випадку виникнення розбіжностей у визначенні точного часу здійснення ставки між даними гравця та Оператора, точний час  визначається за даними, зафіксованими лотерейною системою Оператора.

3.3. ПРИЗОВИЙ ФОНД

3.3.1.  Загальна сума випуску Лотереї не лімітована.

На виплату призів у Лотереї спрямовується 50% (призовий фонд) сумарної вартості ігрових варіантів (прийнятих ставок), допущених до розіграшу.

Утворена вказаним чином сума грошей визначається як призовий фонд тиражу.

3.3.2. В межах призового фонду Лотереї формується резервний фонд, до якого включаються:

- сума нерозподілених призів;

- відрахування Оператора (згідно п.3.3.5. цих Умов).

Нерозподілені призи – це призи, які не були виграні (розподілені між гравцями) за наслідками розіграшу тиражу.

3.3.3. Суми призів, що залишаються незапитаними з будь-яких причин переможцями Лотереї спрямовуються до залишкового фонду.

Незапитані призи – це призи, за якими гравці не звернулися протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після проведення розіграшу тиражу, або які не отримали протягом 30 днів, або протягом 90 днів для призів понад 100 000 гривень, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу.

3.3.4. Резервний фонд та Залишковий фонд Лотереї використовується виключно на:

- покриття різниці між сумою виграшів відповідного тиражу та сумою призового фонду тиражу у випадку недостатності коштів призового фонду для виплати призів;

- виплату призів по визнаним Оператором претензіям гравців;

- проведення додаткових розіграшів в межах Лотереї;

- на покриття витрат Оператора згідно п.3.3.5. цих Умов.

3.3.5. В разі недостатності коштів призового фонду тиражу на виплату призів, Оператор покриває різницю шляхом здійснення виплати призів за рахунок власних коштів. При цьому, внесена Оператором сума коштів підлягає майбутньому відшкодуванню ним за рахунок резервного фонду Лотереї.

3.3.6. У випадку, якщо сума призів, що підлягає виплаті гравцям за результатами проведення тиражу, є меншою за сформований Оператором розмір призового фонду тиражу, різниця відраховується до резервного фонду Лотереї.

3.3.7. При закінченні проведення Лотереї, або в разі її дострокового припинення, залишок коштів призового фонду підлягає обов’язковому гарантованому розігруванню в повному обсязі під час проведення розіграшу останнього тиражу.

Дату проведення  розіграшу залишку коштів призового фонду (останнього тиражу) Оператор визначає самостійно і сповіщає про це в засобах масової інформації та/або на своєму офіційному сайті не пізніше, ніж за тиждень до проведення розіграшу останнього тиражу.

3.4. РОЗІГРАШ ТИРАЖІВ

3.4.1. Розіграш тиражу – це процедура визначення переможців Лотереї відповідно до результатів змагань, що розпочинається одночасно з початком зустрічі першої пари команд або  учасників події, включених до Програми тиражу, та закінчується одночасно з моментом закінчення останнього змагання (наприклад, фінальним свистком головного арбітра (судді) останньої зустрічі команд або спортсменів), що включена до Програми тиражу.

Термін проведення розіграшу тиражу визначається програмою тиражу. Періодичність проведення розіграшів тиражів визначається періодичністю проведення спортивних подій, які включаються Оператором до програм тиражів. Місце проведення розіграшу тиражу визначається місцями проведення зустрічей команд, спортсменів включених до відповідного ігрового варіанту.

3.4.2. Програма тиражу Лотереї - перелік різних видів професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), на які Оператором приймається реєстрація ігрових варіантів, із запропонованим для кожної події ігровими варіантами (видами результатів події в Лотереї) та відповідними коефіцієнтами (співвідношенням суми призу до внесеної гравцем сплати участі в Лотереї).

Інформація у Програмі тиражу надається у вигляді лінії, яка містить числовий код змагання, дату та час початку змагання, назву змагання (може зазначатися скорочено або у вигляді абревіатури), учасники, підсумки події (наприклад П1, Х, П2,1Х, 12, 2Х, Ф1, Ф2, Тот та інші відповідно до пунктів 3.1.6, 3.1.7 цих Умов) та коефіціенти, що встановлені на результат подій. Коефіціенти наводяться біля кожного результату події, на яку приймається ставка. Лінія може містити іншу додаткову інформацію щодо змагання. Види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), які можуть бути включені Оператором до програми тиражу, не обмежуються.

Коефіцієнт призу – це число, на яке помножується сума ставки гравця під час визначення суми призу.

Програма тиражу постійно оприлюднюється та оновлюється на офіційному сайті Лотереї або розповсюджувача, та обов’язково розміщується у точках розповсюдження Лотереї. Розповсюджувачі надають інформацію щодо Програм тиражів, умов реєстрації ігрових варіантів та про зміни до Програм.

Програма тиражу може змінюватись та оновлюватись Оператором до моменту закінчення реєстрації ігрових варіантів на поточний тираж в залежності від перебігу подій, включених в програму. Умови зареєстрованих ігрових варіантів (зроблених ставок) до внесення змін до Програми тиражу зберігають свою чинність. Реєстрація ігрових варіантів після внесення змін до Програми тиражу здійснюється відповідно до змінених умов.

Дата та час подій, що зазначаються в Програмі тиражу носять  інформаційний характер та можуть бути змінені організатором.  Дата та час подій, зазначені в Програмі, є підставою для визначення граничного строку для реєстрації ігрових варіантів. При визначенні результатів подій до уваги беруться фактичний час початку та завершення спортивної події. Помилково вказані дата або час проведення події не є підставою для анулювання та повернення ставок.

Інформація, що вказується в назві та додаткова інформація до певного виду спорту, має допоміжний характер. Можливі помилки в такій інформації не є підставою для анулювання та повернення ставок.

Оператор не несе відповідальність за точність перекладу з іноземної мови, в тому числі  імен та прізвищ учасників змагань, найменувань команд, назв міст, де будуть відбуватися змагання, тощо.

3.4.3. В Програмі тиражу учасники змагання-господарі (приймаючі учасники) розташовані на 1-му місці (позначаються числом «1»), а учасники змагання-гості (виїзні учасники) розташовані на 2-му місці (позначаються числом «2»). У матчах команд північноамериканських змагань з баскетболу, бейсболу, хокею та американського футболу команда, яка вказана першою в парі, що змагається, вважається командою гостей, а команда, яка вказана другою - командою господарів. Вся інформація, наведена в "шапці", що стосується певного виду спорту, несе допоміжний характер. Можливі помилки в даній інформації не є підставою для повернення ставок. У випадках коли розподіл учасників змагання на господарів та гостей є неприйнятним (теніс, бадмінтон, авто-мото спорту, боксу тощо), в тому числі якщо турнір відбувається в одному місті (або країні під час міжнародних змагань), подія є фіналом якого-небудь змагання та складається із одного змагання (зустрічі), змагання відбувається у нейтральному місці (полі), то нумерація учасників змагання є умовною, а дані про місце зустрічі носять інформаційний характер.

3.4.4. В разі перенесення події на нейтральне поле, всі ігрові варіанти зберігають силу. Факт перенесення матчу визначається остаточним протоколом матчу на офіційному сайті організатора турніру. В разі перенесення події на поле учасника змагання-суперника, коефіцієнти призів за ігровими варіантами вважаються рівними «1». Якщо міжнародна подія перенесена в іншу країну, коефіцієнти виграшів за ігровими варіантами на дану подію та на пов’язані події (наприклад, вихід до наступного раунду) вважаються рівними «1». Якщо для події поняття «господарі» та «гості» є незастосовними, то при зміні місця проведення події всі ігрові варіанти залишаються дійсними. У випадку змагання учасників з одного міста, при будь-якому перенесенні змагання на інше поле, ігрові варіанти залишаються дійсними.

3.4.5. Оператор має право виправляти явні (недвозначні) помилки в Програмі тиражу (навіть після завершення перебігу події), які можуть виникнути під час вводу інформації про коефіцієнти на результат події, варіанти результатів подій (фори, тотали, назви подій, учасників тощо), та оголошувати відповідні ігрові варіанти (зроблені ставки) недійсними. В такому разі виплата призів відбувається із коефіцієнтом, що дорівнює «1».

Оператор завжди оголошує ігрові варіанти (зроблені ставки) недійсними в наступних випадках:

- під час пропуску дрібного розподільника (наприклад, замість 1,85 в лінії відображається 185) або зміщення розряду (наприклад замість 1,85 в лінії відображається 18,5) внаслідок помилки під час вводу,

- відображене в лінії значення тоталу, є меншим ніж поточний результат (наприклад, за рахунку 2:0 в лінії відображений тотал 1,5),

- дзеркальні помилки» - коли коефіцієнти на гравців відображаються в діаметрально протилежному порядку; у такому разі фаворит матчу (у тому числі поточний фаворит події в режимі «Наживо») відображається з коефіцієнтом, що перевищує коефіцієнт аутсайдера цієї події. Приклад: замість 1,2 - 4 відображається 4 - 1,2,

- помилки запису - у випадку якщо усі коефіцієнти вказано вірно, проте команди записані в невірному порядку (окремий випадок "дзеркальної помилки").

Право визначати, чи була допущена в певному конкретному випадку очевидна або технічна помилка, чи ні, належить виключно Оператору.

3.4.6. У випадках, якщо в лінії не вказані специфічні деталі команди, такі як особлива вікова група (наприклад, до 18 років/до 21 року/молодіжні склади), стать (жінки), або статус команди (резерв), що призводить до зазначення іншої команди в лінії замість заявленої, всі ставки на такий матч підлягають поверненню. В інших випадках, таких як вказівки неповної назви, можливих граматичних помилок в лінії - всі ставки залишаються в силі. Якщо в лінії не вказана стать команд, вважається, що стать команд – чоловіча. У випадку матчу за участю жіночих команд, про цей факт обов'язково вказується в лінії, в іншому випадку, ставки на даний матч підлягають поверненню.

3.4.7. Якщо в назві матчу один або декілька учасників вказані в Лінії невірно (за винятком помилок у перекладі, тобто якщо вказана інша команда/гравець заявленого турніру замість необхідної), всі ставки на таку подію визнаються недійсним і по них проводиться виплата призів з коефіцієнтом «1». Оператор має право визначати приналежність подій до даної категорії.

3.4.8.  Визначення результатів змагань для розрахунку призів здійснюється тільки на підставі спортивних факторів відповідно до правил проведення відповідних видів спорту з врахуванням цих Умов.

Розрахунок призів здійснюється після фактичного закінчення події протягом наступних часових проміжків:

- Для ігрових варіантів - відразу після отримання інформації з офіційних джерел, але не пізніше 3-х днів з моменту закінчення спортивної чи іншої події;

- Для ігрових варіантів в режимі «Наживо» - протягом 20-ти хвилин з моменту закінчення матчу, при виникненні форс-мажорних обставин - не пізніше 3-х годин з моменту закінчення спортивної чи іншої події.

3.4.9. Результати змагань встановлюються на підставі офіційних джерел (що використовуються при складанні Програми тиражу) та вносяться до Протоколу результатів тиражу, який затверджується керівництвом Оператора. Результати доводяться до гравців шляхом розміщення на точках розповсюдження та на офіційному Інтернет-сайті Оператора та/або Інтернет сайті Лотереї.

3.4.10. Інформацію про результати змагань Оператор отримує з офіційних джерел, а саме: офіційних сайтів спортивних клубів, федерацій та інших спортивних організацій, інформаційної мережі “Інтернет”, а також  спеціалізованих футбольних та інших спортивних друкованих засобів масової інформації. В будь-якому разі інформація повинна бути взята не менше, ніж з двох офіційних джерел. Джерела отримання інформації Оператором включають (але не обмежуються) наступні:

Американський футбол www.nfl.com

Баскетбол. Міжнародні турніри http://www.fiba.com

Баскетбол. Євроліга УЛЄБ http://www.euroleague.net

Баскетбол. Єврокубок http://eurocupbasketball.com

Баскетбол. Балтійська ліга. Чоловіки http://www.bbl.net

Баскетбол.  Ліга ВТБ http://www.vtb-league.com

Баскетбол. NBA http://www.nba.com

Баскетбол. WNBA http://www.wnba.com

Баскетбол. NCAA http://www.ncaa.com

Баскетбол. Чемпіонат Австралії. NBL http://www.nbl.com.au

Баскетбол. Чемпіонат Австрії http://www.oebl.at

Баскетбол. Чемпіонат Німеччини http://www.basketball-bundesliga.de

Баскетбол. Чемпіонат Греції http://www.esake.gr

Баскетбол. Чемпіонат Ізраїлю http://www.bsl.org.il

Баскетбол. Чемпіонат Іспанії http://www.acb.com

Баскетбол. Чемпионат Італії. Чоловіки http://www.legabasket.it

Баскетбол. Чемпіонат Нової Зеландії http://www.basketball.org.nz

Баскетбол. Чемпіонат Польщі http://www.plk.pl

Баскетбол. Чемпіонат Росії http://www.russiabasket.ru/

Баскетбол. Чемпіонат Турції http://www.tbl.org.tr

Баскетбол. Чемпіонат Філіпін http://www.pba.ph

Баскетбол. Чемпіонат Фінляндії http://koris.fi

Баскетбол. Чемпіонат Франції http://www.lnb.fr

Баскетбол. Чемпіонат Чехії http://www.cbf.cz

Баскетбол. Чемпіонат Південної Кореї. Чоловіки http://www.kbl.or.kr

Баскетбол. Чемпіонат Південної Кореї. Жінки http://www.wkbl.or.kr

Баскетбол. Чемпіонат Японії http://www.bj-league.com

Бейсбол. MLB http://www.mlb.com

Баскетбол. Українська суперліга http://fbu.ua/

Біатлон.  http://www.biathlonworld.com

Снукер.  http://www.worldsnooker.com/

Бокс. www.boxrec.com

Волейбол. Єврокубки http://www.cev.lu

Пляжний волейбол. http://www.fivb.com

Волейбол. Чемпіонат Австрії http://www.volleynet.at

Волейбол. Чемпіонат Болгарії http://www.bgvolleyball.com/results.php?group_id=1

Волейбол. Чемпіонат Німеччини http://www.volleyball-bundesliga.de

Волейбол. Чемпіонат Греції http://www.volleyball.gr

Волейбол. Чемпіонат Іспанії http://www.rfevb.com

Волейбол. Чемпіонат Італії. Чоловіки http://www.legavolley.it

Волейбол. Чемпіонат Італії. Жінки http://www.legavolleyfemminile.it

Волейбол. Чемпіонат Польщі. Чоловіки http://www.pls.pl

Волейбол. Чемпіонат Польщі. Жінки http://www.orlenliga.pl/

Волейбол. Чемпіонат Росії http://www.volley.ru

Волейбол. Чемпіонат Румунії http://www.frvolei.ro

Волейбол. Чемпіонат Сербії http://www.wienerliga.org

Волейбол. Чемпіонат Словаччини http://www.svf.sk

Волейбол. Чемпіонат Словенії http://www.odbojka.si

Волейбол. Чемпіонат Турції http://www.tvf.org.tr/index.php

Волейбол. Федерація волейболу України http://www.fvu.in.ua

Волейбол. Чемпіонат Франції http://lnv.fr

Волейбол. Федерація волейболу Чехії http://www.cvf.cz

Волейбол. Федерація волейболу Південної Кореї http://kovo.co.kr

Волейбол. Чемпіонат Японії http://www.vleague.or.jp

Гандбол. Турніри IHF http://www.ihf.info

Гандбол. Турніри EHF http://www.eurohandball.com

Гандбол. Європейська Ліга Чемпіонів http://championsleague.eurohandball.com

Гандбол. Чемпіонат Австрії http://www.hla.at/

Гандбол. Чемпіонат Угорщини http://handball.hu/

Гандбол. Чемпіонат Німеччини http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/

Гандбол. Чемпіонат Данії http://www.dhf.dk

Гандбол. Чемпіонат Іспанії http://www.asobal.es

Гандбол. Чемпіонат Норвегії http://www.handball.no

Гандбол. Чемпіонат Польщі http://www.zprp.pl

Гандбол. Федерація гандболу Росії http://www.rushandball.ru

Гандбол. Чемпіонат Румунії http://www.frh.ro

Гандбол. Чемпіонат Сербії http://www.rss.org.rs

Гандбол. Асоціація гандболу Словаччини http://www.slovakhandball.sk

Гандбол. Федерація гандболу Франції http://www.ff-handball.org

Гандбол. Федерація гандболу Чехії http://www.chf.cz

Гандбол. Чемпіонат Швеції http://www.svenskhandboll.se/

Легка атлетика http://www.iaaf.org

Теніс. Турнирі серії ATP і Челенджер http://www.atpworldtour.com

Теніс.  Турніри серії WTA http://www.wtatennis.com

Теніс.  Турніри серії ITF http://www.itftennis.com

Футбол. Матчі збірних http://www.fifa.com

Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА, Ліга Европи http://www.uefa.com

Футбол. Ліга Чемпіонів Азії http://www.the-afc.com

Футбол. Чемпіонат Англії https://www.premierleague.com

Футбол. Чемпіонат Австралії http://www.a-league.com.au

Футбол. Чемпіонат Австралії. VPL лига http://www.footballfedvic.com.au

Футбол. Чемпіонат Австрії http://www.bundesliga.at

Футбол. Чемпіонат Аргентини http://www.afa.org.ar

Футбол. Чемпіонат Беларусі http://football.by

Футбол. Чемпіонат Бельгії http://www.sport.be/fr/jupilerproleague/

Футбол. ЧемпіонатБельгії, 2-й дивізіон https://www.voetbalkrant.com/nl/competities/1e-klasse-b/wedstrijden

Футбол. Чемпіонат Болгарії http://www.bfunion.bg/

Футбол. Чемпіонат Бразилії http://www.cbf.com.br/

Футбол. Чемпіонат Німеччини http://www.kicker.de http://www.bundesliga.de

Футбол. Чемпіонат Нідерландів http://www.knvb.nl

Футбол. Чемпіонат Греції http://www.superleaguegreece.net/el

Футбол. Чемпіонат Данії http://www.dbu.dk

Футбол. Чемпіонат Єгипту http://www.efa.com.eg

Футбол. Чемпіонат Ізраїлю http://www.one.co.il

Футбол. Чемпіонат Ізраїлю, 2-й дивізіон http://eng.football.org.il

Футбол. Чемпіонат Індії http://www.the-aiff.com

Футбол. Чемпіонат Ірландії http://www.sseairtricityleague.ie/

Футбол. Чемпіонат Ісландії http://www.ksi.is

Футбол. Чемпіонат Іспанії http://www.laliga.es/       http://www.marca.com

Футбол. Чемпіонат Італії http://www.legaseriea.it

Футбол. Чемпіонат Китаю http://sports.sina.com.cn/csl

Футбол. Чемпіонат Латвії http://www.lff.lv

Футбол. Чемпіонат Литви http://www.futbolas.lt

Футбол. Чемпіонат Мексики http://www.femexfut.org.mx

Футбол. Чемпіонат Польщі http://www.ekstraklasa.org

Футбол. Чемпіонат Португалії http://www.maisfutebol.iol.pt

Футбол. Чемпіонат Росії, Прем’єр - ліга http://www.rfpl.org

Футбол. Чемпіонат Росії, 1-й дивізіон, http://www.onedivision.ru

Футбол. Чемпіонат Росії, Молодіжна першість http://www.rfpl.org/

Футбол. Чемпіонат Північної Ірландії http://nifootballleague.com/

Футбол. Чемпіонат Сингапуру http://www.sleague.com

Футбол. Чемпіонат США (MLS) http://www.mlssoccer.com

Футбол. Чемпіонат України http://www.fpl.ua

Футбол. Чемпіонат Украіни 1 ліга http://pfl.ua/

Футбол. Чемпіонат Уэльсу http://www.welshpremier.com

Футбол. Чемпіонат Фінляндії http://www.veikkausliiga.com

Футбол. Чемпіонат Франції http://www.ligue1.com/

Футбол. Чемпіонат Швейцарії http://www.football.ch

Футбол. Чемпіонат Швеції http://www.svenskfotboll.se

Футбол. Чемпіонат Шотландії http://spfl.co.uk/premiership

Футбол. Чемпіонат Естонії http://www.jalgpall.ee

Футбол. Чемпіонат Південної Кореї (K-League) http://www.kleague.com

Футбол. Чемпіонат Японії http://www.j-league.or.jp

Міні футбол. Чемпіонат Росії http://www.amfr.ru

Хокей. Матчі збірних http://www.iihf.com

Хокей. КХЛ http://www.khl.ru

Хокей. NHL http://www.nhl.com

Хокей. AHL http://www.theahl.com

Хокей. Чемпіонат Австрії http://www.erstebankliga.at

Хокей. Чемпіонат Беларусі http://www.hockey.by

Хокей. Чемпіонат Німеччини http://www.del.org

Хокей. Чемпіонат Данії http://www.ishockey.dk

Хокей. Чемпіонат Італії http://www.hockeyghiaccio.net

Хокей. Чемпіонат Норвегії http://www.hockey.no

Хокей. Чемпіонат Словаччини http://www.hockeyslovakia.sk

Хокей. Чемпіонат Фінляндії http://www.sm-liiga.fi

Хокей. Чемпіонат Франції http://www.hockeyfrance.com

Хокей. Чемпіонат Чехії http://www.hokej.cz

Хокей. Чемпіонат Швейцарії http://www.sehv.ch

Хокей. Чемпіонат Швеції http://www.shl.se

Хокей  з м’ячем. Чемпіонат Росії http://www.rusbandy.ru

Хокей  з м’ячем. Чемпіонат Швеції http://www.svenskbandy.se

Шахи http://www.fide.com

3.4.11. Дійсними (фактичними) вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів та інших офіційних джерел інформації безпосередньо після завершення події. Підставою для визначення результатів події є джерело інформації, визначене Оператором Лотереї.

Оператор вживає всі можливі заходи, щоб отримати інформацію з офіційних джерел (в ході події або після її закінчення). Якщо з якихось причин ця інформація недоступна або є очевидні помилки в інформації, що містяться в офіційних джерелах, розрахунок ставки може бути зроблений на підставі інших відкритих альтернативних джерел. У виняткових випадках Оператор залишає за собою право використовувати відеоперегляд для встановлення істинного результату. Оператор не несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації офіційними джерелами інформації.

3.4.12. При зміні формату спортивного змагання (матчу, тайму тощо) виплата призів здійснюється тільки за ігровими варіантами на події, що фактично відбулися такі, як П1, П2, нічия, 1Х, Х2, 12 тощо. За іншими ігровими варіантами здійснюється виплата призів з коефіцієнтом виграшу «1». У такому разі Оператор повідомляє гравців про прийом ставок на подію зі зміненим Форматом за допомогою розміщення відповідної інформації на сайті Лотереї та в пунктах розповсюдження. Наприклад: в 4-х і 5-х матчах Кубку Девіса Формат 5-ти сетового матчу може бути змінений на 3-х сетовий Формат.

3.4.13. Якщо це не суперечить спеціальним правилам щодо окремих видів спорту, результатом матчу визнається результат, оголошений в день проведення матчу. Будь-які можливі зміни в протоколі змагання, обумовлені переглядом результатів події керівними органами та дисциплінарними покараннями команд, до уваги не беруться, а в силі залишаються початкові результати розрахунку ставок.

У випадку порушення спортивних принципів та організації «договірного» матчу, Оператор має право призупинити виплату призів по даній події або анулювати ставки на цей матч. Аналогічно для довгострокових ігрових варіантів: всі зміни в розстановці учасників, що відбулися пізніше, ніж через 25 годин після офіційного завершення спортивної події, до уваги не приймаються.

3.4.14. Претензії учасників Лотереї щодо визначення результатів події приймаються до розгляду протягом 3 днів з моменту завершення події та вирішуються з використанням документальних підтверджень організації, що проводить змагання. У спірних ситуаціях, які не мають прецеденту, остаточне рішення приймається Оператором Лотереї.

3.4.15 Проблеми зв'язку або інші технічні несправності, що виникли в комунікаціях клієнта, не є причиною для відміни ставки, якщо вона зареєстрована на сервері Базабет.

3.4.16 У разі скасування або зміни результату матчу (протест, допінг тощо), для розрахунку і оплати  зараховується первинний (фактичний) результат.

3.4.17 Оператор залишає за собою право анулювати ставку, як виграшну, так і програну,  у випадку коли є підстави припускати, що ставка була зроблена після того, як став відомий результат події, або після того, як обраний гравець/команда отримала суттєву перевагу (наприклад, перевага в рахунку, заміна або вилучення гравця і т.д.). З ігрових варіантів Експрес та Система подія виключається.

3.5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ВИПЛАТА ПРИЗІВ

3.5.1. Переможцями у Лотереї визнаються ті гравці, що вгадали результати випадкових подій у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої Програми тиражу Лотереї.

Ігровий варіант вважається виграшним, якщо передбачені в ньому результати випадкових подій у різних видах змагань, включених до Програми тиражу, збігаються із фактичними результатами змагань. Повний (або частковий) збіг ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу надає гравцеві право на отримання призу(-ів)  Лотереї, передбаченого за такий збіг відповідно до встановленого Оператором в Програмі тиражу коефіцієнту.

3.5.2. Якщо подія відбувається раніше терміну, вказаного в Програмі тиражу, результат вважається дійсним, а призи по ігровим варіантам підлягають розрахунку та виплаті, якщо вони зареєстровані до фактичного початку події.

3.5.3. Якщо результат спортивної події, що завершилася, було скасовано або переглянуто організаторами змагань, і опубліковано в офіційних документах, незалежно від причин та заявлених пізніше в даних Правилах Лотереї термінів, то таке скасування до уваги не приймається, а виплата виграшу здійснюється за наслідками спортивної події, що відбулася. Якщо в протоколах офіційних сайтів виявлені розбіжності, які спричинили спірні питання, в таких випадках пріоритетними є відео архіви. Якщо спортивна подія призупинена і не завершена впродовж 25 годин від часу її початку, ставки на даний матч підлягають анулюванню, а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються. Результати, які однозначно визначені на момент зупинки матчу (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол та час, коли він був забитий тощо), приймаються для розрахунку ігрових варіантів (винятки становлять деякі умови укладення парі певних спортивних змагань. Детальніше в розділі Правила: Види спорту).

3.5.4. Якщо результат завершеної події в наслідок, якої-небудь з причин (дискваліфікація команди або гравців, суддівство, умови проведення тощо), анульований чи змінений, розрахунок ставок провадиться на підставі первинного (фактичного) результату.

3.5.5. Якщо переможцем змагання оголошений більш ніж один учасник або команда, виграш за ставками на цих учасників діляться на кількість переможців, але не можуть бути меншими, ніж 1 (один). Наприклад, якщо в одного учасника коефіцієнт на перемогу в турнірі дорівнює 1.6, а в іншого – 3.4, і вони обидва оголошені переможцями, то коефіцієнт виграшу по ставках на перемогу першого складе 1.3, а на перемогу другого - 2.2, що розраховується наступним чином:

- коефіцієнт на перемогу першого учасника: 1.3 = 1 + (1.6 – 1) / 2

- коефіцієнт на перемогу другого учасника: 2.2 = 1 + (3.4 – 1) / 2.

3.5.6. Призи виплачуються кожному гравцеві, який має право на їх отримання згідно цих Умов. Розмір призу визначається шляхом множення суми ставки в Лотерею на відповідний коефіцієнт з урахуванням її умов.

Приз гравця на окремий ігровий варіант дорівнює добутку суми ставки в Лотерею на зареєстрований у ігровому білеті гравця коефіцієнт. При цьому, сума сплати участі в Лотереї додатково до суми призу гравцю не сплачується.

3.5.7. Приз на ігровий варіант зі ставкою «ЕКСПРЕС» дорівнює добутку суми ставки в Лотерею (на відповідний ігровий варіант) на добуток зареєстрованого у ігровому білеті коефіцієнтів усіх подій. Програш по результату однієї події означає програш усього ігрового варіанту.

3.5.8. Сума призу на ігровий варіант із ставкою «СИСТЕМА» дорівнює сумі призів по ігрових варіантах експресів, що входять в систему. Виграшними вважаються ігрові варіанти, в яких відсутні події з не вгаданими результатами.

Сума призу на ігровий варіант із ставкою «СИСТЕМА» дорівнює сумі призів по ігрових варіантах експресів, що входять в систему. Виграшними вважаються ігрові варіанти, в яких відсутні події з не вгаданими результатами.

Приклад:

Система 2/3, сума ставки 300 у.о., де:

2 – кількість подій в одному варіанті (експресі);

3 – загальна кількість варіантів (експресів) в системі.

Сума ставки ділиться на кількість ігрових варіантів, тобто 300/3 = 100 у.о., де 100 у.о. – сума ставки на одну подію (експрес) в системі.

Комбінація системи 2/3 виглядає так:

1*2 = Коеф.1 * Коеф.2 * 100 у.о. = сума 1 варіанту;

1*3 = Коеф.1 * Коеф.2 * 100 у.о. = сума 2 варіанту;

2*3 = Коеф.2 * Коеф.3 * 100 у.о. = сума 3 варіанту.

Сума всіх виграних подій складає загальний виграш системи.

Якщо в ігровому варіанті програє хоча б одна подія, то цей варіант не буде враховуватись при розрахунку системи, а отже виграш буде менший. Наприклад, якщо в системі 2/3 подія в 1-у варіанті (експресі) програє, то загальним виграшом буде сума 2 та 3 варіантів.

3.5.9. Мінімальний приз на один ігровий варіант гарантується в розмірі ставки в Лотерею. Максимальний розмір призу на одну сплату участі в Лотереї (ігровий варіант) не може перевищувати 500 000 грн. Сумарний розмір призів, що може одержати гравець від участі в Лотереї, не обмежується.

3.5.10. Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після проведення розіграшу тиражу. Після закінчення вказаного строку вимоги гравців щодо отримання призу не приймаються, а виграшні ігрові білети вважаються недійсними. Граничний строк виплати призів Лотереї понад 100 000 (сто тисяч) грн. не може перевищувати 90 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу. Для менших призів цей строк не може перевищувати 30 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу.

В разі закінчення проведення Лотереї,  гравець може звернутися за отриманням призу протягом 10 днів починаючи з наступного дня після проведення розіграшу останнього тиражу. Граничний строк виплати призів Лотереї в разі закінчення її проведення не може перевищувати 10 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу, та спливає у день закінчення строку дії Ліцензії.

3.5.11. Виплата призів здійснюється розповсюджувачами на підставі та у відповідності до укладених з ними Угод та Оператором.

Виплата призу розповсюджувачем здійснюється в сумі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом.

3.5.12. Виплата призів здійснюється на підставі ігрових білетів. Ігрові білети перевіряються представниками розповсюджувача, який виплачує виграш, з врахуванням положень пункту 3.1.17. Під час виплати призів на ігровий рахунок гравця, лотерейні білети перевіряються в автоматичному режимі Лотерейною системою.

При сплаті призу лотерейний білет на паперовому носії передається гравцем розповсюджувачу або представнику Оператора в обмін на приз.

Ігрові білети перевіряються за допомогою комп’ютерного обладнання шляхом вводу даних, що містяться в ігровому білеті, за допомогою клавіатури.

3.5.13. Під час виплати призу представники розповсюджувача та (або) Оператора мають право вимагати від гравця пред’явлення паспорта, що містить належним чином вклеєну фотокартку гравця.

3.5.14. Оператор проводить експертизу ігрових білетів, що пред’являються до оплати, якщо такі ігрові білети викликають у Оператора (розповсюджувача) сумніви в їх оригінальності. Сутність експертизи чека ігрового білету гравця полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом звірки номеру виграшного ігрового білету з номером білету що зберігається в Лотерейній системі, перевірки додержання гравцем граничних строків пред'явлення виграшних ігрових білетів тощо.

Порядок прийняття виграшного білета від гравця для проведення експертизи визначається Оператором. Гравець при передачі ігрового білету на експертизу отримує квитанцію, яка підтверджує його право на пред'явлений до експертизи ігровий білет.

3.5.15. Призи сплачуються виключно в національній валюті. Призи можуть сплачуватися як в готівковій, так і в безготівковій формах за запитом гравця. Під час виплати призу Оператор або розповсюджувач (в залежності від того хто проводить виплату призу) діє в якості податкового агента платника податку з податку з доходів фізичних осіб та утримує вказаний податок за рахунок призу в порядку та за ставками, визначеними чинним законодавством України.

Виплата призів в залежності від засобів розповсюдження може відбуватися наступними способами:

1) готівковими коштами,

2) шляхом спрямування суми призу на поповнення рахунку мобільного телефону або ігрового рахунку, з якого ігровий варіант було сплачено,

3) шляхом зарахування на власні рахунки, які вкаже гравець,

4) за допомогою автоматів самообслуговування,

5) іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

За бажанням гравця та за наявності технічної можливості виплата призів за ігровими варіантами, які зареєстровані в Лотерейній системі через мережу Інтернет  можуть перераховуватись (виплачуватись) на банківський рахунок гравця або на рахунок гравця в електронній платіжній системі, що діє відповідно до чинного законодавства. Перерахування виграшу на банківський рахунок або на рахунок в електронній платіжній системі – власника виграшного ігрового білету здійснюється за рахунок останнього, тобто за рахунок суми виграшу (призу).

В разі існування декількох варіантів виплати призу в залежності від засобу розповсюдження Лотереї, вибір конкретного варіанту виплати призу належить гравцю.

3.5.16. У випадку, якщо переможець хоче підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його добровільний запит видається довідка за встановленою Оператором формою.

3.5.17 Компанія оголошує дійсні результати на підставі офіційних протоколів та інших джерел інформації після завершення події (офіційні сайти ліг, сайти команд, відео архіви тощо).

При виникненні спірних ситуацій, при розбіжності результатів, розміщених різними джерелами, при їх очевидних помилках, остаточне рішення про визначення результатів для розрахунку ставок Базабет приймає самостійно.

 1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ

4.1. Організація системи безпеки передбачає інтегровану технологію безпеки в  усіх компонентах електронної системи реального часу, включаючи:

 • безпеку ігрових білетів;
 • безпеку лотерейного обладнання (в т.ч. терміналів самообслуговування, що використовують протокол SSL (стандарт RFC), який підтримує надійність передачі даних за рахунок підтримки корегуючи кодів та безпечних хеш-функцій, та використовується в платіжних системах);
 • безпеку мережі комунікацій;
 • безпеку комп’ютерного центру;
 • безпеку втручання персоналу;
 • безпеку базових апаратно-програмних систем;
 • безпеку програмних компонентів.

Електронна система має багаторівневий електронний та фізичний захист, а також подвійне дублювання, системи автономного та аварійного живлення. Кожен розповсюджувач має власний номер та пароль, який дає змогу входити до електронної системи.

Захист електронної системи прийняття ставок забезпечується модулями безпеки, які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів, сервера баз даних та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація про всі прийняті ставки у Лотереї, виплати виграшів, тощо зберігається на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання та облік носіїв організовується Оператором.

4.2. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування коду, нанесеного на ігровий білет.

4.3. Ігровий білет має унікальний код захисту, який надається електронною системою і зберігається в ній та який логічно пов’язує інформацію на ігровому білеті. Перевірка ігрових білетів здійснюється центральним комп’ютером електронної системи. Інформація про отримані призи фіксується ним же, що виключає можливість їх повторного отримання.

4.4. Захист лотерейної інформації електронної системи забезпечується від несанкціонованого доступу та використання наступним чином:

- захист від вторгнення засобами зовнішнього сітьового доступу реалізується стандартними технологіями сітьової фільтрації;

- захист електронної системи від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу апаратно-програмними засобами.

4.5. Оператор забезпечує Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в Лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, встановленому чинним законодавством. Контроль здійснюється у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

4.6. Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України контролю за провадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у Лотереї в електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інформації та прийняття сплати участі у Лотереї.

 1. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

5.1. Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей  та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.

5.2. Під час проведення Лотереї, з метою дотримання європейських стандартів відповідального відношення до лотерейних ігор,  Оператором запроваджуються наступні заходи попередження та профілактики виникнення ігрової залежності:

1) гравцю надається можливість встановити тимчасові часові та(або) грошові  самообмеження для майбутнього розігрування ігрових білетів;

2) електронна система прийняття ставок забезпечує надання гравцю можливість «відпочити» (cool off period) після певного нетривалого періоду гри;

3)  електронна система прийняття ставок має забезпечувати гравцям перевірку дійсного часу (reality check), проведеного за грою у Лотерею, шляхом надання періодичної інформації про дійсний час за грою, витрачені суми, виграні призи тощо;

4) електронна система прийняття ставок забезпечує автоматичне зупинення подальшої гри під час виграшу значної суми призу;

5) залишок грошових коштів на рахунку гравця демонструється гравцю на постійній основі протягом всього часу перебування в режимі гри в Лотерею;

6) перевірка та встановлення особи гравця та його віку проводяться регулярно під час гри та виплати призів з метою виключення можливості залучення до гри у Лотерею неповнолітніх осіб.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА ТА ГРАВЦІВ. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ

6.1. Оператор зобов'язується:

6.1.1. Забезпечувати розповсюдження Лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності.

6.1.2. Надавати своєчасну інформацію гравцям стосовно дати і часу проведення тиражів та терміну реєстрації ігрових варіантів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

6.1.3. Надавати інформацію про результати тиражів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

6.1.4. Своєчасно виплачувати призи.

6.1.5. Надавати відповіді на претензії гравців у строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

6.1.6. Забезпечувати дотримання ліцензійних умов, Умов проведення Лотереї та чинного законодавства про проведення Лотерей.

6.1.7. Проводити навчання працівників Оператора та розповсюджувачів Лотереї щодо дотримання положень законодавства про Лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків.

6.1.8. Опубліковувати зміни та доповнення до цих Умов в засобах масової інформації в порядку та обсязі, визначеному законодавством.

6.1.9. Своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з переможцями у Лотерею та державним бюджетом України, надавати встановлену чинним законодавством звітність.

6.1.10. Не розголошувати отриману від гравців інформацію без згоди гравців.

6.2. Гравець зобов’язується:

6.2.1. Своєчасно, у строки, визначені на розповсюдження Лотереї реєструвати ігрові варіанти.

6.2.2. Внести сплату участі в Лотереї Оператору до початку відповідного розіграшу тиражу.

6.2.3. Не відмовлятись від зареєстрованого та сплаченого ігрового варіанту (сплати участі в Лотереї).

6.2.4. Зберігати ігровий білет непошкодженим для пред’явлення його Оператору з метою одержання призу (у випадку виграшності ігрового варіанту гравця).

6.2.5. Ознайомлюватись з Умовами випуску та проведення Лотереї та змінами до них.

6.2.6. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у грі та одержання призів.

6.2.7. Повідомляти Оператору всю необхідну інформацію та надавати підтверджуючі документи для проведення фінансового моніторингу, сплати податків, в обсягах та у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Оператора.

6.3. Гравець має право:

6.3.1. Здійснювати необмежену кількість ставок та отримувати призи згідно з цими Умовами.

6.3.2. Одержувати повну та достовірну інформацію про порядок та Умови проведення Лотереї в обсязі.

6.3.3. Звертатися з обґрунтованими претензіями на дії посадових осіб Оператора та розповсюджувачів до адміністрації Оператора.

6.3.4. Оскаржувати  рішення, прийняті працівниками Оператора, щодо виплати (або невиплати) призів за пред’явленими до оплати ігровими білетами до центрального офісу Оператора або до суду.

6.3.5. Вимагати пред’явлення посвідчень розповсюджувачами Лотерей.

6.3.6. На належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі.

6.3.7. Звертатись за роз’ясненнями Умов випуску та проведення Лотереї та розглядом спірних питань до будь-яких філій, представництв чи головного офісу Оператора.

6.4. Оператор має право:

6.4.1. Відмовити гравцю в отриманні призу, якщо, внаслідок недбалого зберігання гравцем друкованого ігрового білету, електронна система не зможе ідентифікувати інформацію, що міститься на ньому, а його номер неможливо прочитати.

6.4.2. Вимагати від гравців надання необхідних за законодавством документів для отримання виграшів.

6.4.3. Приймати сплати участі у Лотереї як через власні точки, так і укладати угоди на прийняття сплати участі у Лотереї з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності.

6.4.4. Визнати ігрові варіанти недійсними у випадках, передбачених цими Умовами.

6.5. Претензії гравців розглядаються Оператором у порядку та у строки, визначені Законом України „Про звернення громадян” та іншими актами законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.

6.6. Претензії гравців, щодо виграшу на зареєстровані ігрові варіанти повинні бути подані не пізніше, ніж протягом 3 днів з моменту, коли відбулася остання за часом подія, включена до ігрового варіанту гравця.

В разі позитивного вирішення претензії гравців, відповідальність Оператора обмежується сумою ставки гравця або його можливого призу.

6.7. Остаточні рішення за результатами розгляду претензій гравців приймаються Оператором. Рішення Оператора можуть бути оскаржені гравцями до суду.

6.8. Оператор не приймає претензій гравців стосовно:

- правильності транслітерації українською мовою назв іноземних команд та/або прізвищ спортсменів;

- правильності інформації, опублікованої в офіційних джерелах;

- інших обставин, вказаних в цих Умовах.

6.9. Компанія не несе жодної відповідальності за помилки введення, передачі чи розрахунку ставок. Зокрема, Базабет залишає за собою право виправляти очевидні помилки, які виникли  при введенні інформації за коефіцієнтами ставок і/або при розрахунку сум по ставках (наприклад, помилки у коефіцієнтах, невірно вказаних командах, невірно вказаних подіях), або оголошувати відповідні ставки недійсними навіть після завершення події. У випадку виправлення очевидних помилок відбувається повернення ставки. Серед найчастіших видів технічних помилок наступні:

6.9.1. Помилки введення коефіцієнтів — якщо коефіцієнт (або параметр фори/тоталу тощо) відображається без розділового знаку (крапки/коми) або з будь-яким додатковим числом.

Приклад: замість коефіцієнта 1,7 відображається 17, замість коефіцієнта 2 відображається 23, замість коефіцієнта 3 відображається 30 тощо.

6.9.2. «Дзеркальні» помилки — коли коефіцієнти на гравців відображаються в діаметрально протилежному порядку. В такому випадку фаворит матчу (в тому числі поточний фаворит live-події) відображається з коефіцієнтом, що перевищує коефіцієнт аутсайдера даної події.

Приклад: Баскетбол. «Валенсія» — «Мурсія». Переможець матчу. Замість 1,2  і 4 відображається 4 і 1,2.

6.9.3. Помилки запису — якщо всі коефіцієнти вказані вірно, однак команди записані в невірному порядку (зазвичай актуально для подій, що проходять на нейтральному полі).

Тобто для попереднього прикладу: запис «Баскетбол. "Мурсія" - "Валенсія". Переможець матчу. 1,2 і 4» замість «Баскетбол. "Валенсія" - "Мурсія". Переможець матчу. 1,2 і 4».

Явними індикаторами очевидних помилок є: дуже висока різниця в коефіцієнтах Базабет і інших компаній, коефіцієнти, які практично неможливо давати в поточній ситуації матчу.

6.10. Право визначати, чи було допущено в цьому випадку очевидну або технічну помилку, належить виключно Базабет. Ставки, зроблені після початку події, окрім ставок в режимі live, у всіх випадках є недійсними і підлягають поверненню, а в «експресах» і «системах» розраховуються з коефіцієнтом 1. Будь-яка ставка (в тому числі в режимі live), зроблена на подію, результат якої вже відомий до моменту ставки, вважається недійсною - за нею буде зроблене повернення.

6.11. Базабет залишає за собою право проводити скасування ставок, зроблених на свідомо невірні коефіцієнти. Про зміни, що відбулися в балансі, клієнт буде проінформований негайно.

6.12. Компанія залишає за собою право скасовувати ставки навіть після завершення події, якщо ці ставки виграні користувачем внаслідок технічного збою або очевидної помилки.

6.13. Якщо з технічних причин ставки клієнта не були забезпечені необхідною кількістю коштів на рахунку, такі ставки вважаються недійсними.

6.14. В разі помилкового зарахування коштів на рахунок клієнта останній зобов'язаний негайно повідомити Базабет про зроблену помилку. Якщо внаслідок помилки у клієнта утворився негативний баланс, Базабет має право анулювати нерозраховані ставки, незважаючи на те, що вони були зроблені до того, як сталася помилка.

6.15. Компанія залишає за собою право притягувати користувача до відповідальності за будь-яку завдану їй шкоду, якщо користувач навмисно скористався технічною або адміністративною помилкою при поповненні рахунку та/або отриманні грошей на рахунок.

6.16. Спірні питання, претензії щодо результатів подій приймаються до розгляду Базабет протягом п'яти днів з моменту закінчення спортивної події.

6.17. Базабет має право не приймати ставки у громадян без пояснення причин і залишає за собою право закривати або тимчасово блокувати рахунки окремих клієнтів без попереднього повідомлення.

6.18. Мінімальний та максимальний розмір ставок на спортивні події визначається Базабет і підлягає змінам без письмового повідомлення. Крім того, Базабет залишає за собою право вводити особливі обмеження рахунків окремих клієнтів.

6.19. Базабет не рекомендує двом або декільком учасникам розміщувати ставки з однієї ІР-адреси (з одного комп’ютера чи однієї локальної мережі), щоб уникнути підозр у змові (шахрайстві). У таких випадках необхідно узгодити можливість гри з Базабет з поясненням причин. Базабет має право заблокувати рахунок такого клієнта і попросити його вислати документи, що засвідчують особу.

6.20. Виграші за ставками виплачуються лише у межах, встановлених максимальними лімітами компанії. Якщо клієнт зробив ставку, виграш за якою перевищує максимально припустимий, компанія не повинна виплачувати суму, яка перевищує максимальний ліміт виграшу.

6.21. У випадку можливого втручання в результат матчу і формування коефіцієнтів на матч (в тому числі в разі підозр про договірні матчі) Базабет залишає за собою право заморозити виплати по цій події або відмінити ставки на цей матч, а також передати інформацію у відповідні органи для подальшого розслідування і запобігання подібним інцидентам.

6.22. Базабет залишає за собою право припиняти виплати за ставками і робити повернення за ставками на подію, якщо є вагомі підстави вважати цей матч договірним. Такі підстави можуть базуватися на розмірі, кількісті і характері ставок, зроблених одним або всіма можливими методами. Також до уваги береться рішення керівних органів відповідних федерацій та регулюючих органів. У таких випадках Базабет залишає за собою право передати інформацію про відповідну сторону в керуючі органи для подальшого розслідування і запобігання подібним інцидентам.

6.23 Компанія BAZABET  залишає за собою право анулювати повністю або частково ставки клієнтів, призупинити виплату за ставками, а також закрити рахунок клієнта в разі порушення клієнтом офіційних правил компанії BAZABET, зокрема, в наступних випадках:

- реєстрація рахунку особою, яка не досягла повноліття;

- підробка документів необхідних для верифікації;

- розбіжність даних в наданих документах з даними в особистому кабінеті;

- повторна реєстрація одного і того ж клієнта;

- якщо документ, наданий для верифікації, є у вільному доступі в мережі Інтернет.

6.24 Якщо депозити на рахунок були зроблені з будь-якої іншою метою крім ставок на спортивні події, компанія Базабет (зокрема, в разі підозр у шахрайському обороті грошей) залишає за собою право скасувати будь-який депозит, анулювати ставки і стягнути з Клієнта всі витрати, понесені в результаті дій, пов’язаних з його депозитом та діяльністю.

6.25 Компанія Базабет залишає за собою право здійснювати виведення коштів, використовуючи пріоритетний для себе спосіб оплати виграшу гравцям (в тому числі на кредитну/дебетову картку гравця або на банківський рахунок гравця.

6.26 Брати участь в акціях, що проводить компанія, а також брати участь в бонусних програмах и бути учасником програми лояльності Базабет. В акціях можуть брати участь усі зареєстровані клієнти. Один і той самий білет не може одночасно брати участь в декількох акціях.

 1. ПРАВИЛА ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ

  7.1 Попередня верифікація:

   

  Обов`язкові поля для заповнення в кабінеті особистого рахунку: стать, ім’я, прізвище, дата народження, адреса (прописка), електронна пошта, мобільний телефон. Профіль заповнюється російською або українською мовою.

   

  Документи:

  1)Паспорт (розворот сторінок з актуальним фото в 16 (1 ст.) або 25 (2-3 ст.), або 45 років (4-5 ст.), розворот наступної сторінки після актуального фото з інформацією про те, ким виданий документ чи ким вклеєно фото, розворот з актуальною відміткою про реєстрацію по місцю проживання) або ID картка разом з довідкою про реєстрацію місця проживання особи.

  2)Виписка по банківській карті, з якої проводяться поповнення/виведення коштів

   

  Формат: На документі повинно бути чітко видно ім'я, прізвище, фотографію, дату народження, номер документа, ким виданий та прописку. Приймаються тільки кольорові фотографії документів або кольорові скан-копії (Ксерокопії документів не допускаються). Документ повинен  бути повністю розгорнутим, а на фотографії має бути видно краї сторінок. Допустимі мови документів - російська, англійська, українська.

   

  7.2 Додаткова верифікація

   

  Запросити документи для додаткової верифікації компанія може у будь-який момент. Компанія має право запросити фото, на якому відображене обличчя гравця та документа, що підтверджує особу. Інформація на документі повинна бути чітка та читабельна.

   

  В окремих випадках компанія має право запросити відео конференцію в режимі реального часу для ідентифікації особистості гравця.

   

  7.3 Правила верифікації

   

  Всі поля ігрового рахунку повинні бути заповнені українською або російською мовою. Електронна пошта, з якої були відправлені документи для верифікації, повинна відповідати електронній пошті, вказаній при реєстрації.

   

  У разі виявлення розбіжностей між фактичними даними та даними, які були надані гравцем, компанія Базабет залишає за собою право заблокувати аккаунт та відмовити у виплаті коштів.

   

  При підозрі на шахрайство (мультиаккаунтинг, використання будь-якого ПЗ для автоматизації ставок, гра на арбітражних ситуаціях, використання ігрового рахунку не для здійснення ставок на спортивні події, що пропонуються компанією, зловживання програмами лояльності і т. д.) Базабет має право призупинити операції і/або виплату коштів на ігровому рахунку на час проведення перевірки ігрової діяльності аж до її закінчення. Процес перевірки гри може займати до 30 днів. На період перевірки ризик-відділом аккаунт буде заблоковано.

   

  При відмові (ухиленні) Клієнта від проходження процедури верифікації та/або підтвердження фактів шахрайства, Базабет має право прийняти рішення про анулювання всіх ставок, зроблених Клієнтом, і повернення Клієнту всіх коштів, перерахованих ним на ігровий рахунок.

   

  7.4  Якщо у служби безпеки Оператора виникнуть сумніви з приводу особистості учасника парі або з приводу достовірності наданих відомостей (адреси, кредитної або дебетової картки, інших даних), то вони мають право вимагати від учасника парі будь-які документи, на вибір компанії, що підтверджують його особу та інші передані клієнтом дані, а також скасувати будь-які платежі, поки не будуть перевірені всі відомості.

   

  Верифікація документів може тривати до 24 годин з моменту отримання документів (в окремих випадках термін може бути продовжено). Якщо буде доведено, що отримані відомості не є достовірними, то компанія має право на невизначений термін скасувати всі прогнози і призупинити всі грошові розрахунки. Початком відліку часу періоду 24 годин для верифікації є момент останнього отримання документів.

   

  7.5  Процедура верифікації

   

  При реєстрації заповніть всі необхідні поля у відповідності з даними своїх документів (уважно прочитайте правила компанії, пункт «Правила верифікації та виведення коштів»).

  Загрузіть документи в особистому кабінеті  в розділі Персональна інформація_Інформація користувача.  Допустимі документи:

  1) Паспорт (розворот сторінок з актуальним фото в 16 (1 ст.) або 25 (2-3 ст.), або 45 років (4-5 ст.), розворот наступної сторінки після актуального фото з інформацією про те, ким виданий документ чи ким вклеєно фото, розворот з актуальною відміткою про реєстрацію по місцю проживання)

  2) паспорт нового формату (ID-карта і виписка про реєстрацію за місцем проживання);

   

  3) Виписка по банківській карті, з якої проводяться поповнення/виведення коштів.

   

  7.6 Вимоги до документів:

   

  1) На документі повинно бути чітко видно ім'я, прізвище, фотографію, дату народження, номер документа, ким виданий і відмітку про реєстрацію за місцем проживання. Приймаються тільки кольорові фотографії документів або кольорові скан-копії (ксерокопії документів не допускаються). Документ повинен бути повністю розгорнутим, а на фотографії повинно бути видно краї сторінок. Допустимі мови документів: російська, англійська, українська;

   

  2) Якщо ви допустили помилку, менеджер по верифікації може виправити дані облікового запису відповідно до документів;

   

  3) Чекайте відповіді про успішне проходження верифікації в термін до 24 годин з моменту відправки документів (найчастіше відповідь приходить набагато швидше). В окремих випадках термін верифікації може бути продовжено в індивідуальному порядку;

   

  4) З моменту верифікації вам доступно виведення коштів;

   

  5) Нагадуємо, що в деяких випадках компанія може вимагати додаткову верифікацію з метою протидії шахрайству.

   

  7.7 Правила виведення коштів

   

  Кошти можуть бути отримані з рахунку гравця при дотриманні наступних умов:

  - розіграно мінімум 70% від кожного депозиту;

  - будь-які попередні платежі на рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;

  - особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;

  - рахунок повністю відповідає правилам реєстрації;

  - гравець підтвердив, що він є власником ігрового рахунку та рахунку платіжної системи;

  - кошти зараховуються миттєво, але процес виводу коштів в деяких випадках може зайняти до 24 годин.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ці Умови набирають чинності з дати їх опублікування.

8.2. Запланований  кошторис  доходів і  витрат на проведення  Лотереї викладений в додатку №1 до цих Умов.

ДОДАТКИ:

№1 - Кошторис доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ».

№2 - Макет ігрового білету.

№3 - Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання.

№4 - Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет.

 

Генеральний директор                                                                  Бочковський А.С

 

 

Додаток №1

до Умов випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

 

Кошторис

доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ»

(млн.грн.)

Рік          Дохiд    Витрати

Призовий фонд              Відрахування до державного бюджету            Фонд винагороди оператора та комісійна винагорода розповсюджувачів

млн.грн             %            млн.грн.             %            млн.грн.             %            млн. грн.

2017      46,00     50%       23,00     9,00%    4,14       41,00% 18,86

 

2018      60,00     50%       30,00     12,00% 7,20       38,00% 22,80

 

2019      60,00     50%       30,00     13,00% 7,80       37,00% 22,20

 

2020      60,00     50%       30,00     14,00% 8,40       36,00% 21,60

 

2021      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2022      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2023      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2024      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2025      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2026      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2027/1 міс          5,00       50%       2,50       15,00% 0,75       35,00% 1,75

 

Генеральний директор                                                                Бочковський А.С.

 

Додаток №2

до Умов випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

https://info.bazabet.com.ua/wp-content/uploads/2016/12/Безымянный7897.jpg

Макет ігрового білету

державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ»

 

 

Додаток №3

до Умов випуску та проведення

державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

 

Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання

Цей Додаток до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ» (далі в тексті - Умови) визначає особливості прогнозів результатів подій, на які реєструються ігрові варіанти Оператором, а також особливості реєстрації ігрових варіантів та визначення їх виграшності в залежності від специфіки окремих видів професійних та/або аматорських змагань.

Цей Додаток доповнює Умови в частині випуску та проведення Лотереї по відповідному виду змагання та підлягає застосуванню та тлумаченню у зв’язку із Умовами. У випадку наявності суперечностей між Умовами та цим Додатком, переважну силу має цей Додаток, як такий, що встановлює специфічні правила регулювання.

Футбол

 

Всі ринки матчів базуються на результаті в кінці запланованих 90 хвилин гри, якщо не вказано інше. Це включає в себе будь-який час, доданий через травму або зупинку гри, але не включає овертайм, час, призначений для серії пенальті або «золотий» гол. Виключенням з цього правила є дружні матчі, де всі ринки матчу будуть вирішені на основі кінцевого результату, коли закінчиться гра, незалежно від того, чи вона тривала всі 90 хвилин.

Якщо встановлений правилами час для футбольного матчу відрізняється від 90 хвилин, то застосовуються вказані правила. Наприклад, 80-хвилинний матч також включає час, доданий через травму і додатковий час, але не овертайм або серію пенальті, якщо не вказано інше.

Матчі, в яких встановлений час менше 45 хвилин або більше 120 хвилин, вважаються недійсними.

У випадку незвичайних періодів часу (наприклад, 3 періоди по 30 хвилин кожний), ставки будуть діяти до тих пір, поки загальний час матчу складає від 45 до 120 хвилин.

Відповідні непередбачені обставини будуть скасовані на розсуд Базабет.

Перенесення/відкладення матчів – перед матчем

 • У випадку відміни матчу до завершення гри всі ринки будуть визнані недійсними, крім тих ринків, результат яких вже був визначений на момент відміни
 • Незіграний або відкладений матч буде вважатися недійсним, якщо керівний орган не оголосить, що запланована гра буде проведена протягом наступних 48 годин. У таких випадках квитки переносяться. Якщо про перенесення дати не буде оголошено, квитки будуть недійсними.

Перенесення матчів – під час гри

 • Будь-який матч, відмінений до завершення гри, буде недійсним, за винятком тих квитків, результат яких вже був визначений на момент відміни

 

Незіграний або відмінений матч буде вважатися недійсним, якщо його не буде проведено протягом 48 годин після вказаного часу початку.

Матчі, проведені зі змінами

 • Якщо було змінено місце проведення матчу, то вже розміщені квитки будуть діяти, якщо команда господарів поля все одно буде визначена як така, що грає вдома.
 • Якщо господарі та гості команди для призначеного матчу міняються місцями, то квитки, розміщені на основі початкового списку, будуть недійсними.
 • Для матчів, що проводяться на нейтральній території (незалежно від того, зазначено чи ні), всі квитки будуть діяти незалежно від того, яка з команд вказана як команда господарів.
 • Матч, який був проведений до позначеного часу початку, може бути включений у квиток(-и) за умови, що квиток(-и) був розміщений перед переглянутим часом початку.
 • Якщо офіційний список перенесеного матчу містить деталі команд, які відрізняються від наданих Sportradar, всі квитки стають недійсними, наприклад, особливості назви команд, такі як «резерв», особливості вікової групи, такі як U18, гендерна інформація, наприклад, жінки та ін.
 • В усіх інших випадках квитки будуть діяти, включаючи випадки, коли Sportradar зазначає назву команди без зазначення терміну «XI» в назві.

Ставки на часові рамки

 • Часові рамки визначаються наступним чином:
  • 1-10 хвилин — 0:00-9:59, 11-20 хвилин — 10:00-19:59 і т.д.
  • 1-15 хвилин — 00:00-14:59, 16-30 хвилин — 15:00-29:59 і т.д.
 • Періоди часу 31-45 та 76-90 включають будь-який доданий час.

Ринки 1-го та 2-го тайму застосовуються до стандартної 45-хвилинної гри, включаючи час, доданий через травму, і додатковий час.

 • У випадку незвичайних періодів часу (наприклад, 3 періоди по 30 хвилин кожен), ринки першого тайму будуть розраховуватися на основі забитих голів між початком гри та 44:59 хв, а ринки 2-го тайму — між 45:00 хв і кінцем гри (включаючи час, доданий через травму, і додатковий час, без урахування овертайму та/або пенальті).

Командні ринки

Якщо не вказано інше, відповідній команді зараховуються тільки голи/кутові удари/попередження та ін.

Ставки на фактичний результат («Підсумки»)

 • Квитки зі ставками на фактичний результат ліги, групи, гравців та змагання, що стосуються місця на фініші, етапу вильоту або місця команд і гравців в рейтингу, визначаються наприкінці запланованої програми матчів.
 • Якщо не вказано інше, дозволу на плей-офф або подібні запити відповідного змагання не буде. Квитки будуть діяти щодо будь-якої команди, яка не припинила участь в усіх своїх подіях.

Основні ринки

1X2

Прогнозуйте результат матчу.

Повернення, якщо матч не завершено.

Подвійний шанс

Ставка на два з трьох можливих результатів у матчі:

1X        Якщо результатом матчу є або домашня перемога, або нічия, цей варіант виграє.

12        Якщо результатом матчу є або домашня перемога, або перемога на виїзді, цей

варіант виграє.

X2        Якщо результатом матчу є або нічия, або перемога на виїзді, цей варіант виграє.

Повернення, якщо матч не завершено.

Результат без нічиї

Прогнозуйте, яка команда виграє матч. Квитки розраховуються з коефіцієнтом «1», якщо результатом гри буде нічия.

Повернення, якщо матч не завершено.

Європейський гандикап (1 гол)

Прогнозуйте результат матчу після застосування гандикапу.

Наприклад, Баварія Мюнхен (-1), нічия (Баварія Мюнхен -1), Боруссія Дортмунд +1, розподіляється наступним чином:

1          Баварія Мюнхен має виграти з відривом в 2 голи і більше.

X          Баварія Мюнхен повинна перемогти з відривом в рівно один гол.

2          Боруссія Дортмунд не повинна програти.

Повернення, якщо матч не завершено.

Європейський гандикап (2 голи)

Напр., Баварія Мюнхен (-2), нічия (Баварія Мюнхен -2), Боруссія Дортмунд +2, розподіляється наступним чином:

1          Баварія Мюнхен має виграти з відривом в 3 голи і більше.

X          Баварія Мюнхен повинна перемогти з відривом в рівно два голи.

2          Боруссія Дортмунд не повинна програти з відривом більше ніж 1 гол.

Повернення, якщо матч не завершено.

Азіатський гандикап

Квитки розраховуються відповідно до результату основного часу гри за наступною логікою:

• Фора 0

Якщо будь-яка команда виграє з будь-якою різницею голів, вони враховуються як виграшна подія в квитку. У разі нічиєї всі квитки розраховуються з коефіцієнтом «1».

Фора 0,25

Якщо команда, яка дає 0,25 фору м’яча,

 • виграє - всі квитки на цю ставку виграють.
 • завершує гру внічию - половина ставки розраховується як нічия, інша половина — як програш.
 • програє - всі квитки на цю ставку програють.

 

Якщо команда, яка отримує 0,25 фору м’яча,

 • виграє - всі квитки на цю ставку виграють.
 • завершує гру внічию - половина ставки множиться на коефіцієнт, інша половина розраховується з коефіцієнтом «1».
 • програє - всі квитки на цю ставку програють.

 

• Фора 0,5

Якщо команда, яка дає 0,5 фору м’яча,

 • виграє - всі квитки на цю ставку виграють.
 • завершує гру внічию - всі квитки на цю ставку програють.
 • програє - всі квитки на цю ставку програють.

 

Якщо команда, яка отримує 0,5 фору м’яча,

 • виграє – всі квитки на цю ставку виграють.
 • завершує гру внічию - всі квитки на цю ставку виграють.
 • програє - всі квитки на цю ставку програють.

 

• Фора 0,75

Якщо команда, яка дає 0,75 фору м’яча,

 • виграє з відривом ≥ 2 голи   - всі квитки на цю ставку виграють.
 • виграє з відривом в 1 гол - половина ставки множиться на коефіцієнт, інша половина розраховується з коефіцієнтом «1».
 • завершує гру з нічиєю або програє - всі квитки на цю ставку програють.
 •  

Якщо команда, яка отримує 0,75 фору м’яча,

 • виграє або завершує гру з нічиєю   - всі квитки на цю ставку виграють.
 • програє з відривом в 1 гол   - половина ставки розраховується з коефіцієнтом «1»., інша половина — як програш.
 • програє з відривом ≥ 2 голи - всі квитки на цю ставку програють.

• Фора 1,0

Якщо команда, яка дає 1,0 фору м’яча,

 • виграє з відривом ≥ 2 голи   - всі квитки на цю ставку виграють.
 • виграє з відривом в 1 гол - всі квитки на цю ставку розраховуються з коефіцієнтом «1»
 • завершує гру з нічиєю або програє - всі квитки на цю ставку програють.
 •  

Якщо команда, яка отримує 1,0 фору м’яча,

 • виграє або завершує гру з нічиєю   - всі квитки на цю ставку виграють.
 • програє з відривом в 1 гол   Всі квитки на цю ставку розраховуються з коефіцієнтом «1»
 • програє з відривом ≥ 2 голи - всі квитки на цю ставку програють.

Повернення, якщо матч не завершено.

Точний рахунок

Передбачте точний рахунок матчу в кінці основного часу.

Повернення, якщо матч не завершено.

Перемога з відривом

Прогнозуйте відрив при перемозі домашньої команди, команди гостей або що матч закінчиться нічиєю.

Повернення, якщо матч не завершено.

Перебіг матчу (Matchflow)

Передбачте, яка команда заб’є гол першою і яка виграє матч.

Повернення, якщо матч не завершено.

Результат без перемоги Господарів

Ставки анулюються, якщо результатом матчу є перемога домашньої команди.

Повернення, якщо матч не завершено.

Результат без перемоги Гостей

Ставки анулюються, якщо результатом матчу є перемога на гостей.

Повернення, якщо матч не завершено.

Прохід

Передбачте, яка команда пройде до наступного етапу або виграє фінал.

Чи буде серія пенальті?

Передбачте, чи відбудеться в цьому матчі серія пенальті.

Як точно вирішиться матч?

Поставте на команду та метод, за яким буде виграно матч, наприклад, команда господарів переможе в овертаймі. Ця ставка стосується стандартної 90-хвилинної гри, включаючи овертайм і серію пенальті.

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки голів

Автоголи враховуються для всіх ринків, перерахованих нижче, а для цілей командних ринків вони присуджуються стороні, якій зараховується гол.

Тотал голів

Передбачте загальну кількість забитих голів у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Азіатські підсумки

Квитки розраховуються відповідно до результату основного часу за наступною логікою:

• Тотал голів 2,0

Ставки на менше ніж 2 голи:

 • Забито <2 голів - всі квитки на цю ставку виграють.
 • Забиті 2 голи - всі квитки на цю ставку розраховуються з коефіцієнтом «1».
 • Забито >2 голів - всі квитки на цю ставку програють.

Ставки на більш ніж 2 голи:

 • Забито <2 голів - всі квитки на цю ставку програють.
 • Забиті 2 голи – всі квитки на цю ставку розраховуються з коефіцієнтом «1».
 • Забито >2 голів - всі квитки на цю ставку виграють.

• Тотал голів 2,25

Ставки на менше ніж 2,25 голів:

 • Забито <2 голів - всі квитки на цю ставку виграють.
 • Забиті 2 голи - половина ставки множиться на коефіцієнт, інша половина — розраховується з коефіцієнтом «1».
 • Забито >2 голів - всі квитки на цю ставку програють.

Ставки на більш ніж 2,25 голів:

 • Забито <2 голів - всі квитки на цю ставку програють.
 • Забиті 2 голи - половина розраховується з коефіцієнтом «1», інша половина — як програш.
 • Забито >2 голів - всі квитки на цю ставку виграють.

• Тотал голів 2,5

Ставки на більш ніж 2,5 голи:

 • Забито ≤2 голів - всі квитки на цю ставку виграють.
 • Забито >2 голів - всі квитки на цю ставку програють.

Ставки на більш ніж 2,5 голи:

 • Забито ≤2 голів - всі квитки на цю ставку програють.
 • Забито >2 голів - всі квитки на цю ставку виграють.

• Тотал голів 2,75

Ставки на менше ніж 2,75 голів:

 • Забито ≤2 голів - всі квитки на цю ставку виграють.
 • Забиті 2 голи - половина розраховується з коефіцієнтом «1», інша половина — як програш.
 • Забито >3 голів - всі квитки на цю ставку програють.

Ставки на більше ніж 2,75 голів:

 • Забито ≤2 голів - всі квитки на цю ставку програють.
 • Забиті 3 голи - половина ставки множиться на коефіцієнт, інша половина — розраховується з коефіцієнтом «1».
 • Забито >3 голів          Всі квитки на цю ставку виграють.

 

• Тотал голів 3,0

Ставки на менше 3 голів:

 • Забито ≤2 голів - всі квитки на цю ставку виграють.
 • Забито 3 голи - всі квитки на цю ставку розраховуються з коефіцієнтом «1».
 • Забито >3 голів - всі квитки на цю ставку програють.

Ставки на більше 3 голів:

 • Забито ≤2 голів - всі квитки на цю ставку програють.
 • Забито 3 голи - всі квитки на цю ставку розраховуються з коефіцієнтом «1».
 • Забито >3 голів – всі квитки на цю ставку виграють.

Повернення, якщо матч не завершено.

Домашня команда не пропустить гол

Прогнозуйте, що господарі не пропустять жодного гола.

Повернення, якщо матч не завершено.

Команда гостей не пропустить гол

Прогнозуйте, що гості не пропустять жодного гола.

Повернення, якщо матч не завершено.

Яка команда заб’є

Прогнозуйте, яка команда заб’є гол у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Наступний гол

Прогнозуйте, яка команда заб’є наступний гол у матчі.

Повернення, якщо матч не було завершено.

Парна/непарна кількість голів

Прогнозуйте, яким числом буде кінцевий результат голів у матчі — парним або непарним.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал голів домашньої команди

Прогнозуйте, скільки голів в матчі заб’є команда господарів.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал голів команди гостей

Прогнозуйте, скільки голів в матчі заб’ють гості.

Повернення, якщо матч не завершено.

Яка команда заб’є першою

Прогнозуйте, яка команда заб’є перший гол у матчі.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Яка команда заб’є останньою

Прогнозуйте, яка команда заб’є останній гол у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал голів (точно)

Прогнозуйте, точну кількість голів, яка буде забита у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал голів (діапазон)

Передбачте діапазон кількості голів у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Оветайм + гол: так / ні?

Вкажіть, чи буде овертайм плюс хоча б один гол, забитий в овертаймі чи ні. Ставки розраховуються як «Ні» у випадку, якщо забитого гола в овертаймі не було.

Повернення, якщо матч не завершено.

Обидві команди заб’ють?

Поставте на те, чи заб’ють обидві команди в матчі чи ні:

Так - Обидві команди повинні забити принаймні 1 гол за матч кожна.

Ні - Одна з двох команд, або обидві, не забили гол під час матчу.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Ставка на матч та загальний результат

Прогнозуйте загальну кількість голів і результат 1X2.

 • Менше ніж 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 голів та домашня перемога (1)
 • Менше ніж 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 голів і нічия (X)
 • Менше ніж 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 голів та перемога на виїзді (2)
 • Більше 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 голів і домашня перемога (1)
 • Більше 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 голів і нічия (X)
 • Більше 1,5 / 2,5 / 3,5 / 4,5 голів та перемога на виїзді (2)

Повернення, якщо матч не завершено.

Обидві команди заб'ють і загальний результат

Поставте на те, чи зможуть обидві команди забити хоча б по одному голу, і чи буде остаточний рахунок більшим або меншим, ніж відведений тотал голів.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки таймів

Будь-яке посилання на перший або другий тайм. Результати ринку визначаються виключно на основі подій, які відбуваються у відповідному таймі, включаючи будь-який час, доданий через травми/зупинку офіційними особами матчу. Події, які відбуваються в овертаймі, не враховуються, якщо не вказано інше.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Тайм/Матч

Прогнозуйте, результат першого тайму і результат матч.

Повернення, якщо матч не завершено.

Команда, яка виграє обидва тайми?

Відповідна команда виграє у першому і другому таймі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Команда, яка виграє один з таймів?

Ставка на те, що відповідна команда виграє хоча б в одному з таймів.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Заб’є в обох таймах

Поставте на те, що відповідна команда заб’є гол у кожному таймі.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Результативність команди в таймі

Поставте на той тайм, за який відповідна команда заб'є найбільшу кількість голів.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Результативність таймів

У якому таймі матчу буде забита найбільша кількість м’ячів?

Повернення, якщо тайм не завершено.

Точний рахунок 1 Тайм/Матч

Передбачте точний рахунок після закінчення 1 тайму і після закінчення матчу

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки інтервалів

 • Ринки будуть розраховуватися на основі часу голу, оголошеного по ТВ. Якщо ця опція недоступна, час враховується відповідно до годинника матчу.
 • Ринки розраховуються на основі часу, коли м’яч перетинає лінію, а не часу, коли виконується удар.

Перші 10 хвилин – 1X2

Прогнозуйте результат наприкінці 10 хвилин гри.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Інтервал першого голу

Передбачте часові рамки, в які буде забито перший гол.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки кутових ударів

Призначений, але не поданий кутовий не враховується. Повторні кутові удари враховуються лише один раз.

Кутові: Результат матчу

Прогнозуйте команду з найбільшою кількістю кутових ударів у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Кутові: Фора

Передбачте результат після застосування фори

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал кутових ударів

Прогнозуйте загальну кількість кутових ударів у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Інтервал кутових ударів

Прогнозуйте діапазон загальної кількості кутових ударів у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Парна/непарна кількість кутових ударів

Прогнозуйте, яким числом буде кінцевий результат кутових ударів у матчі — парним або непарним. Якщо за матч не було зроблено жодного кутового удару, всі ставки будуть зараховані як «Парна» кількість.

Повернення, якщо матч не завершено.

Перший кутовий удар

Прогнозуйте, яка команда подасть перший кутовий удар в матчі.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Останній кутовий удар

Прогнозуйте, яка команда подасть останній кутовий удар в матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Кількість кутових ударів на команду

Поставте на те, скільки кутових ударів буде подано відповідною командою.

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Картки

 • Жовта картка рахується як одна картка, а червона — як дві. Дві жовті картки, після яких гравець отримує червону картку, будуть рахуватися як три картки всього.
 • Розрахунок здійснюватиметься за всіма наявними свідченнями карток, показаних під час регулярних 90 хвилин гри.
 • Картки для не-гравців (вже замінені гравці, менеджери, гравці на лаві запасних) не враховуються.

Бали за отримані картки визначаються як:

 • 10 балів за жовту картку;
 • 25 балів за червону картку.

Дві жовті картки (у одного гравця) в результаті автоматична червона картка = 35 балів.

Перша команда, яка отримає картку

Прогнозуйте, яка команда отримає першу картку в матчі. У разі отримання картки двома або більше гравцями за один і той ж випадок, переможцем вважається перший гравець, якому суддя покаже картку. В цьому ринку враховуються як жовті, так і червоні картки.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Тотал карток

Передбачте загальну кількість карток, отриманих за матч. У випадку, якщо точна кількість карток дорівнює результату, ставки будуть розраховані з коефіцієнтом «1».

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал карток (точно)

Передбачте загальну кількість карток, виданих у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Картки - Результат

Прогнозуйте, яка команда отримає найбільшу кількість попереджень протягом основного часу гри.

Повернення, якщо матч не завершено.

Картки – Тотал балів

Передбачте загальну кількість очок за отримані картки в матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Картки – Тотал балів (діапазон)

Передбачте діапазон, який включає правильну загальну кількість балів за отримані картки в матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Видалення

Передбачте, чи буде гравець видалений з поля в основний час гри.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Видалення гравця домашньої команди

Передбачте, чи буде видалений з поля гравець домашньої команди в основний час гри.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Видалення гравця команди гостей

Передбачте, чи буде видалений з поля гравець команди гостей в основний час гри.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки авторів голів

 • Автоголи не враховуються при розрахунку ставок.
 • Якщо вибраний гравець не починає матч і виходить на поле після першого гола, будь-які ставки, зроблені на цього гравця, вважаються недійсними.
 • Якщо вибраний гравець покидає поле перед першим голом, будь-які ставки, зроблені на цього гравця, вважаються програшом.

Автор першого голу

Передбачте, який гравець буде автором першого голу в основний час матчу.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Автор останнього голу

Прогнозуйте, який гравець буде автором останнього голу в основний час матчу.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

Автор будь-якого голу

Прогнозуйте, який гравець заб’є гол в основний час матчу.

Під час гри – розраховується, якщо подія відбулася до моменту переривання матчу. / Перед матчем – повернення, якщо матч не завершено.

 

Теніс

 

Відмова продовжувати гру

У разі відмови або дискваліфікації під час матчу, всі ринки, які ще не визначили свій результат, будуть розраховані з коефіцієнтом «1».

Технічна поразка

У разі технічної поразки всі розраховані з коефіцієнтом «1»..

Матчі, проведені зі змінами

У разі будь-якої з наступних обставин всі залишаються у грі:

 • Зміна графіка та/або дня матчу.
 • Зміна місця проведення заходу.
 • Зміна критого корту на відкритий або навпаки.
 • Зміна поверхні (до або під час матчу).

 

Основні ринки

Результат матчу

Прогнозуйте результат матчу.

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора по геймам

Прогнозуйте, який гравець виграє більшість геймів після застосування фори.

Повернення, якщо матч не завершено.

Точний рахунок по сетах

Прогнозуйте точний рахунок матчу по сетах.

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора по сетам

Прогнозуйте, який гравець виграє після того, як буде застосовано фора по сетах.

Повернення, якщо матч не завершено.

Переможець сету

Прогнозуйте, який гравець виграє сет.

Повернення, якщо матч не завершено.

Точний рахунок в сеті

Прогнозуйте точний рахунок сету в геймах.

Повернення, якщо матч не завершено.

1 сет/Матч

Прогнозуйте переможця першого сету та кінцевий результат матчу.

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Маркети сетів/геймів

Тотал геймів гравця

Передбачте загальну кількість геймів, які виграє гравець у матчі.

Повернення, якщо загальний результат ще не був перевищений.

Тотал сетів

Передбачте загальну кількість сетів, які будуть зіграні в матчі.

Повернення всіх ставок на кількість сетів, які не були завершені.

Тотал геймів

Передбачте загальну кількість геймів, які будуть зіграні в матчі.

Повернення, якщо загальний результат ще не був перевищений.

Сет: Фора по геймам

Передбачте, який гравець виграє більшість геймів у сеті після застосування фори.

Повернення, якщо не було завершено сет.

Сет: Тотал геймів

Прогнозуйте загальну кількість геймів, які будуть зіграні в сеті.

Повернення, якщо загальний результат ще не був перевищений.

Загальний результат гравця у сеті

Прогнозуйте загальну кількість геймів, які виграє гравець у сеті.

Повернення, якщо загальний результат ще не був перевищений.

Гравець, який виграє сет?

Вкажіть, чи виграє гравець сет.

Повернення, якщо результат вже визначено.

Тай-брейк?

Вкажіть, чи буде в матчі тай-брейк.

Повернення, якщо результат вже визначено.

Сет 6:0?

Прогнозуйте, чи буде у матчі сет, виграний будь-яким гравцем з результатом 6:0.

Повернення, якщо результат вже визначено.

Парна/непарна кількість геймів

Прогнозуйте, яким числом буде загальна кількість геймів у матчі — парним або непарним.

Повернення, якщо матч не завершено.

Гравець, який виграє у сеті X гейми Y

Прогнозуйте, який гравець виграє два конкретних гейма у сеті

Повернення, якщо результат вже визначено.

Баскетбол

 

Перед матчем

Усі ринки матчів ВКЛЮЧАЮТЬ овертайм, якщо не вказано інше.

У двосторонніх ринках застосовується правило повернення, якщо не вказано інше.

Відміна/перенесення матчу

 • Якщо матч було скасовано в будь-який час, всі квитки будуть недійсними.
 • Матч, що не відбувся або був відкладений, буде вважатися недійсним.

Матчі, проведені зі змінами

 • Якщо змінилося місце проведення, то вже розміщені квитки будуть діяти, якщо команда господарів все ще зазначена як домашня.
 • Якщо господарі та гості для зазначеного матчу гратимуть відкладений матч на території команди гостей, то квитки будуть діяти, за умови, що домашня команда все ще офіційно визначена як така, в іншому випадку квитки будуть розраховані поверненням.

 

Ринки половин та чвертей

Будь-які посилання на першу половину відносяться до 1 і 2 чвертей, будь-які посилання на другу половину — до 3 і 4 чвертей.

Ринковий результат визначається виключно на основі результатів у відповідний період (наприклад, 1-а чверть, 2-а половина тощо), за винятком очок, отриманих в інші періоди, як у основний час, так і в овертаймі.

 • Щоб діяли квитки, чверть повинна бути завершена.
 • Щоб діяли квитки, половина повинна бути завершена.

 

Основні ринки

Результат матчу

Прогнозуйте результат матчу.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

1X2

Прогнозуйте результат матчу без урахування ОТ.

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора нульова

Прогнозуйте, яка команда виграє матч. Ставки розраховуються з коефіцієнтом «1», якщо результатом гри є нічия.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

Фора

Передбачте результат матчу після застосування фори.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

Фора ( 3 Результати )

Передбачте результат матчу після того, як відведений гандикап було застосовано до остаточного рахунку, за винятком ОТ.

Повернення, якщо матч не завершено.

Відрив переможця

Прогнозуйте відрив за очками при перемозі домашньої команди або команди гостей.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

Перерва між половинами/після двох половин

Передбачте результат матчу як між половинами, так і після половин, за винятком ОТ.

Повернення, якщо матч не завершено.

Чи буде овертайм?

Прогнозуйте, чи буде овертайм в матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки очок

Тотал очок

Передбачте загальну кількість очок в матчі.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок (AAMS)

Передбачте загальну кількість очок у матчі за винятком ОТ.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок  (3 варіанти)

Вкажіть, чи загальна кількість очок у матчі, за винятком ОТ, буде більшою, меншою або рівною відведеній лінії.

Повернення якщо матч не завершено.

Загальний відрив

Прогнозуйте діапазон загальної кількості очок, отриманих у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок команди господарів

Передбачте загальну кількість очок домашньої команди у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок команди гостей

Передбачте загальну кількість очок команди гостей у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Парна/непарна кількість очок

Прогнозуйте, яким числом буде загальна кількість очок у матчі — парним або непарним.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

Чверть з найбільшою кількістю очок

Прогнозуйте, в якій чверті матчу буде набрано найбільшу кількість очок, за винятком ОТ.

Повернення, якщо матч не завершено.

Ставка на результат матчу та загальний тотал

Прогнозуйте загальну кількість очок та результат матчу.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

Під час гри

Жодні ринки матчів НЕ ВКЛЮЧАЮТЬ овертайм, якщо не вказано інше.

У двосторонніх ринках застосовується правило повернення, якщо не вказано інше.

Відміна/перенесення матчу

 • Якщо матч скасовано у будь-який час, всі квитки, які не мають визначеного результату, є недійсними.
 • Матч, що не відбувся або був відкладений, буде вважатися недійсним.
 • Якщо були запропоновані коефіцієнти з неправильним часом початку матчу, Betradar залишає за собою право анулювати всі розміщені квитки як такі, які мали б неточні коефіцієнти.

Правила розрахунку та анулювання

 • Якщо ринки залишаються відкритими з неправильним рахунком, що має значну відмінність від реального рахунку, ми залишаємо за собою право анулювати ставки.
 • У випадку, якщо матч завершено не з рівним рахунком, але овертайм грається для кваліфікаційних цілей, ринки будуть розраховані відповідно до результату наприкінці звичайного часу.

Ринки половин та чвертей

Будь-які посилання на першу половину відносяться до 1 і 2 чвертей, будь-які посилання на другу половину — до 3 і 4 чвертей.

Ринковий результат визначається виключно на основі результатів у відповідний період (наприклад, 1-ша чверть, 2-га половина тощо), за винятком очок, отриманих в інші періоди, як у звичайний час, так і в овертайм.

 • Щоб діяли квитки за чверть, вона повинна бути завершена.
 • Щоб діяли квитки за половину, вона повинна бути завершена.

 

Основні ринки

Результат матчу

Передбачте результат матчу.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

Результат матчу (вкл. OT)

Передбачте результат матчу після овертайму.

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора нульова

Прогнозуйте, яка команда виграє матч. Ставки розраховуються з коефіцієнтом «1», якщо результатом гри є нічия.

Включає результати OT; повернення, якщо матч не завершено.

Фора

Передбачте результат матчу після того, як відведена фора була застосована до остаточного рахунку.

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора, включаючи ОТ

Передбачте результат матчу після того, як відведена фора була застосована до остаточного рахунку, включаючи ОТ.

Повернення, якщо матч не завершено.

Чи буде овертайм?

Вкажіть, чи буде овертайм у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Чи виграє команда спірний м’яч?

Прогнозуйте, яка команда виграє спірний м’яч.

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки очок

Тотал очок

Передбачте загальну кількість очок, отриманих у матчі

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок, включаючи ОТ

Передбачте загальну кількість очок, отриманих у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок (AAMS)

Передбачте загальну кількість очок, отриманих у матчі (конвенція AAMS).

Повернення, якщо матч не завершено.

Парна/непарна кількість очок

Прогнозуйте, яким числом буде загальна кількість очок у матчі — парним або непарним.

Повернення, якщо матч не завершено.

Парна/непарна кількість очок, включаючи овертайм

Прогнозуйте, яким числом буде загальна кількість очок у матчі — парним або непарним, включаючи овертайм.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок команди господарів

Передбачте загальну кількість очок домашньої команди у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок команди господарів + овертайм

Передбачте загальну кількість очок домашньої команди у матчі, включаючи овертайм.

Тотал очок команди гостей

Передбачте загальну кількість очок команди гостей у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал очок команди гостей + овертайм

Передбачте загальну кількість очок команди гостей у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Гонка для отримання X очок, включаючи ОТ

Гонка до X очок (включаючи OT). Передбачте, яка команда переможе гонку до X очок.

Якщо матч закінчується до того, як одна з команд отримає X очок, цей ринок вважається недійсним.

Отримати X очко, включаючи ОТ

Прогнозуйте, яка команда отримає X-те очко в матчі.

Якщо матч закінчується до досягнення X-го очка, цей ринок вважається недійсним.

 

Хокей

 

Усі ринки матчів базуються на результаті, за винятком можливого овертайму, якщо не вказано інше.

У двосторонніх ринках застосовуються правило повернення, якщо не вказано інше.

Відміна/перенесення матчу

 • Якщо матч скасовано у будь-який час, всі квитки є недійсними.
 • Матч, що не відбувся або був відкладений, буде вважатися недійсним, якщо його не буде проведено протягом 48 годин після зазначеного часу початку.

Матчі, проведені зі змінами

 • Якщо змінилося місце проведення, то вже розміщені квитки будуть діяти, якщо команда господарів все ще зазначена як домашня.
 • Якщо господарі та гості для зазначеного матчу гратимуть відкладений матч на території команди гостей, то квитки будуть діяти, за умови, що домашня команда все ще офіційно визначена як така, в іншому випадку ставки будуть недійсними.

Правила розрахунку та анулювання

 • У випадку, якщо гра буде вирішена серією булітів, то для цілей розрахунків один гол буде доданий до результату команди-переможця і загального результату гри. Це стосується всіх ринків.
 • Якщо ринок залишається відкритим, коли сталися наступні події: голи та пенальті, ми залишаємо за собою право анулювати ставки.
 • Якщо були запропоновані коефіцієнти з неправильним часом матчу (більше 2 хвилин), ми залишаємо за собою право анулювати ставки.
 • Якщо введено неправильний рахунок, всі ринки буде скасовано на той час, коли був відображений неправильний рахунок.

 

Основні ринки

Результат матчу

Прогнозуйте результат матчу.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Двосторонній матч (включаючи OT)

Передбачте результат матчу після закінчення овертайму і серії булітів.

Повернення, якщо матч не завершено.

Подвійний шанс

Ставка на два з трьох можливих результатів у матчі:

1X        Якщо після регулярного часу результатом є домашня перемога, або нічия, цей варіант виграє.

12        Якщо після регулярного часу результатом є домашня перемога, або перемога на виїзді, цей варіант виграє.

X2        Якщо після регулярного часу результатом є нічия, або перемога на виїзді, цей варіант виграє.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Фора нульова

Прогнозуйте, яка команда виграє матч. Ставки розраховуються з коефіцієнтом «1», якщо результатом гри є нічия.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Європейський гандикап

Передбачте результат матчу після того, як було застосовано гандикап.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Фора

Передбачте результат матчу після того, як було застосовано фору.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки тоталів

Тотал

Передбачте загальну кількість шайб у матчі.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Тотал (включаючи ОТ)

Передбачте кількість шайб, включаючи ОТ і серію булітів.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал команди

Прогнозуйте кількість шайб відповідної команди.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Обидві команди заб’ють

Поставте на те, чи заб’ють обидві команди в матчі:

Так      Обидві команди повинні забити принаймні 1 шайбу за матч.

Ні         Одна з двох команд, або жодна, не зможуть забити шайбу під час матчу.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Команда 1: Тотал

Передбачте загальну кількість шайб домашньої команди у матчі.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Команда 2: Тотал

Передбачте загальну кількість шайб команди гостей у матчі.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Наступний гол

Прогнозуйте, яка команда заб’є наступний гол у матчі.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Домашня команда не пропустить гол

Прогнозуйте, що господарі не пропустять жодну шайбу.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Команда гостей не пропустить гол

Прогнозуйте, що гості не пропустять жодну шайбу.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Точний рахунок

Прогнозуйте точний рахунок матчу.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Період з найвищою результативністю

Передбачте, в який період матчу буде забито найбільшу кількість шайб.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Парна/непарна кількість голів

Прогнозуйте, яким числом буде кінцева кількість шайб у матчі — парним або непарним. Якщо немає забитих шайб, то результат буде парним.

Виключає результати OT і серію булітів; повернення, якщо матч не завершено.

Парна/непарна кількість голів (вкл. ОТ та серію булітів)

Прогнозуйте, яким числом буде кінцевий результат шайб у матчі — парним або непарним, включаючи овертайм та серію булітів.

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Гандбол

 

Усі ринки матчів базуються на результаті, за винятком овертайму, якщо не вказано інше.

У двосторонніх ринках застосовуються правила повернення, якщо не вказано інше.

Відміна/перенесення матчу

 • Якщо матч скасовано у будь-який час, всі квитки є недійсними.
 • Матч, що не відбувся або був відкладений, буде вважатися недійсним, якщо його не буде проведено протягом 48 годин після зазначеного часу початку.

Матчі, проведені зі змінами

 • Якщо змінилося місце проведення, то вже розміщені квитки будуть діяти, якщо команда господарів все ще зазначена як домашня.
 • Якщо господарі та гості для зазначеного матчу гратимуть відкладений матч на території команди гостей, то квитки будуть діяти, за умови, що домашня команда все ще офіційно визначена як така, в іншому випадку ставки будуть недійсними.

Правила розрахунку та анулювання

 • Всі ринки (за винятком «Хто заб’є X-те очко?» І «Яка команда виграє гонку до Х очок?») розглядаються лише для основного часу.
 • Якщо були запропоновані коефіцієнти з неправильним часом матчу (більше 3 хвилин), ми залишаємо за собою право анулювати ставки.
 • Якщо ринки залишаються відкритими з невірним рахунком, який має значний вплив на значення коєфіцієнтів, ми залишаємо за собою право анулювати ставки.
 • Якщо у матч проводиться 7-метрове пенальті, ринки «Хто заб’є X-те очко?» І «Яка команда виграє гонку до Х очок?» будуть недійсними.

 

Основні ринки

Результат матчу

Прогнозуйте результат матчу

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Подвійний шанс

Ставка на два з трьох можливих результатів у матчі:

1X        Якщо після регулярного часу результатом є домашня перемога, або нічия, цей варіант виграє.

12        Якщо після регулярного часу результатом є домашня перемога, або перемога на виїзді, цей варіант виграє.

X2        Якщо після регулярного часу результатом є нічия, або перемога на виїзді, цей варіант виграє.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Фора 0

Прогнозуйте, яка команда виграє матч. Ставки повертаються, якщо результатом гри є нічия.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Фора

Передбачте результат матчу після того, як було застосовано фору.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Відрив при перемозі

Прогнозуйте відрив за очками при перемозі домашньої команди або команди гостей.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Результат і тотал очок

Прогнозуйте загальну кількість очок та результат матчу.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Тайм/матч

Передбачте результат матчу в перерві між таймами та загальний результат матчу.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки тоталів

Тотал

Передбачте загальну кількість забитих очок у матчі.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Парна/непарна кількість очок

Прогнозуйте, яким числом буде кінцевий результат очок у матчі — парним або непарним.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Тайм з найвищою результативністю

Прогнозуйте, в якій половині матчу буде набрано найбільшу кількість очок.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Тотал команди

Прогнозуйте загальну кількість очок у матчі у відповідної команди.

Виключає OT; повернення, якщо матч не завершено.

Набере X-те очоко, включаючи ОТ

Прогнозуйте, яка команда отримає X-те очко в матчі.

Якщо матч закінчується до досягнення X-го очка, цей ринок вважається недійсним.

Гонка до X очок, включаючи ОТ

Гонка до X очок (включаючи OT). Передбачте, яка команда виграє гонку до X очок.

Якщо матч закінчується до того, як одна з команд отримає X очок, цей ринок вважається недійсним.

 

Волейбол

 

Всі ринки матчів базуються на результатах після максимум 5 партій, якщо не вказано інше.

Золоті партії не враховуються при розрахунках.

Перед матчем

Відміна/перенесення матчу

 • Якщо матч скасовано у будь-який час, всі квитки є недійсними.
 • Матч, що не відбувся або був відкладений, буде вважатися недійсним, якщо його не буде проведено протягом 48 годин після зазначеного часу початку.

Матчі, проведені зі змінами

 • Якщо змінилося місце проведення, то вже розміщені квитки будуть діяти, якщо команда господарів все ще зазначена як домашня.
 • Якщо господарі та гості для зазначеного матчу гратимуть відкладений матч на території команди гостей, то квитки будуть діяти, за умови, що домашня команда все ще офіційно визначена як така, в іншому випадку ставки будуть недійсними.

Правила розрахунку та анулювання

 • Якщо ринки залишаються відкритими з невірним рахунком, який має значний вплив на ціни, ми залишаємо за собою право анулювати ставки.

Основні ринки

Результат матчу

Прогнозуйте результат матчу

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора

Передбачте результат матчу після того, як було застосовано фору.

Повернення, якщо матч не завершено.

Точний рахунок у сеті

Прогнозуйте точний рахунок матчу у партії.

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора, 1-й сет

Передбачте результат першої партії після застосування фори.

Повернення, якщо матч не завершено.

Переможець сету

Передбачте переможця партії

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Ринки сетів/очок

Тотал

Передбачте загальну кількість очок, які будуть відіграні в матчі

Повернення, якщо матч не завершено.

Кількість сетів

Передбачити загальну кількість сетів, які будуть відіграні в матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Скільки сетів перевищать ліміт очок

Прогнозуйте, в скількох сетах будуть розіграні додаткові очки.

Повернення, якщо матч не завершено.

Чи буде зіграно 4-тий сет?

Передбачте, чи буде проведений четвертий сет.

Повернення, якщо матч не завершено.

Чи буде зіграно 5-тий сет?

Передбачте, чи буде проведений п’ятий сет.

Повернення, якщо матч не завершено.

Парна/непарна кількість очок, 1-й сет

Прогнозуйте, яким числом буде кінцевий результат очок у першому сеті — парним або непарним.

Повернення, якщо матч не завершено.

 

Під час гри

Відміна/перенесення матчу

 • Якщо матч скасовано у будь-який час, всі квитки є недійсними.
 • Матч, що не відбувся або був відкладений, буде вважатися недійсним, якщо його не буде проведено протягом 48 годин після зазначеного часу початку.

Матчі, проведені зі змінами

 • Якщо змінилося місце проведення, то вже розміщені квитки будуть діяти, якщо команда господарів все ще зазначена як домашня.
 • Якщо господарі та гості для зазначеного матчу гратимуть відкладений матч на території команди гостей, то квитки будуть діяти, за умови, що домашня команда все ще офіційно визначена як така, в іншому випадку ставки будуть недійсними.

Правила розрахунку та анулювання

Якщо ринки залишаються відкритими з невірним рахунком, який має значний вплив на значення коефіцієнтів, ми залишаємо за собою право анулювати ставки.

 

Основні ринки

Результат матчу

Прогнозуйте результат матчу

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора

Передбачте результат матчу після того, як було застосовано фору.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Точний рахунок в сеті

Прогнозуйте точний рахунок матчу у в сеті.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Фора, 1-й сет

Передбачте результат першого сету після застосування фори.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Переможець сету

Передбачте переможця сету

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

 

Ринки сетів/очок

Тотал

Передбачте загальну кількість очок, які будуть відіграні в матчі

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Кількість сетів

Передбачити загальну кількість партій, які будуть відіграні в матчі.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Скільки сетів перевищать ліміт очок

Прогнозуйте, в скількох сетах будуть розіграні додаткові очки.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Чи буде зіграно 4-тий сет?

Передбачте, чи буде проведений четвертий сет.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Чи буде зіграно 5-тий сет?

Передбачте, чи буде проведений п’ятий сет.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Хто отримає X-те очко

Прогнозуйте, яка команда отримає X-те очко матчу.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Яка команда виграє гонку до X очок

Передбачте, яка команда виграє гонку до X очок.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

 

Бейсбол

 

Всі ринки матчів базуються на результаті, включаючи можливі додаткові подачі, якщо не вказано інше.

Результати будуть розраховані відповідно до офіційного результату матчу, оголошеного керівним органом турніру. Це буде включати всі перераховані ринки. Наприклад, якщо матч перенесено через дощ в 6-му інінгу, а офіційним результатом оголошується 7-4, як виграш буде визнаний Тотал менше 4,5 пробіжок команди гостей  та відрив для перемоги 3.

Перед матчем

Відміна/перенесення матчу

 • Всі квитки будуть недійсними, якщо матч відкладено і не проведено в той же день, коли було заплановано.
 • Якщо матч буде скасовано без офіційного результату, всі ринки будуть скасовані, незалежно від того, чи були вони завершені чи ні.

Матчі, проведені зі змінами

 • Якщо змінилося місце проведення, то вже розміщені квитки будуть діяти, якщо команда господарів все ще зазначена як домашня.
 • Якщо господарі та гості міняються місцями, квитки, що засновані на початковому списку, будуть недійсними.

Правила розрахунку та анулювання

 • Всі ринки будуть розраховані відповідно до кінцевого результату після 9 інінгів (8,5 інінгів, якщо веде домашня команда. Єдиним винятком є ​​Правило милосердя, коли одна команда відривається занадто далеко.
 • Якщо матч перервано або скасовано і не продовжено в той же день, всі ринки вважаються недійсними.
 • Якщо ринки залишаються відкритими з неправильним рахунком або неправильним статусом матчу, який має суттєвий вплив на значення коефіцієнтів, ми залишаємо за собою право анулювати ставки.

Основні ринки

Результат матчу

Прогнозуйте результат матчу

Повернення, якщо матч не завершено.

1X2

Передбачте результат матчу, за винятком додаткових інінгів.

Повернення, якщо матч не завершено.

Фора

Передбачте результат матчу після того, як було застосовано фору.

Повернення, якщо матч не завершено.

Відрив при перемозі

Прогнозуйте відрив при перемозі домашньої команди або команди гостей.

Повернення, якщо матч не завершено.

Тотал ранів

Передбачте кількість пробіжок у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Команда 1: Тотал ранів

Передбачте кількість пробіжок домашньої команди у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Команда 2: Тотал ранів

Передбачте кількість пробіжок команди гостей у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено.

Парний/непарний

Прогнозуйте, яким числом буде кінцевий результат або кількість пробіжок у матчі — парним або непарним.

Повернення, якщо матч не завершено.

Чи буде овертайм?

Передбачте, чи будуть розіграні додаткові інінги.

Повернення, якщо матч не завершено.

Під час гри

Відміна/перенесення матчу

 • Всі квитки будуть недійсними, якщо матч відкладено і не проведено в той же день, коли було заплановано.
 • Якщо матч буде скасовано без офіційного результату, всі ринки будуть скасовані, незалежно від того, чи були вони завершені чи ні.

Матчі, проведені зі змінами

 • Якщо змінилося місце проведення, то вже розміщені квитки будуть діяти, якщо команда господарів все ще зазначена як домашня.
 • Якщо господарі та гості міняються місцями, квитки, що засновані на початковому списку, будуть недійсними.

Правила розрахунку та анулювання

 • Всі ринки будуть розраховані відповідно до кінцевого результату після 9 інінгів (8,5 інінгів, якщо веде домашня команда. Єдиним винятком є ​​Правило милосердя, коли одна команда відривається занадто далеко.
 • Якщо матч перервано або скасовано і не продовжено в той же день, всі ринки вважаються недійсними.
 • Якщо ринки залишаються відкритими з неправильним рахунком або неправильним статусом матчу, який має суттєвий вплив значення коефіцієнтів, ми залишаємо за собою право анулювати ставки.

Основні ринки

Результат матчу

Прогнозуйте результат матчу

Повернення, якщо матч не завершено.

1X2

Передбачте результат матчу, за винятком додаткових інінгів.

Повернення, якщо матч не завершено (не включає овертайм).

Фора

Передбачте результат матчу після того, як було застосовано фору.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Відрив при перемозі

Прогнозуйте відрив при перемозі домашньої команди або команди гостей.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Тотал ранів

Передбачте кількість пробіжок у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Команда 1: Тотал ранів

Передбачте кількість пробіжок домашньої команди у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Команда 2: Тотал ранів

Передбачте кількість пробіжок команди гостей у матчі.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Парний/непарний

Прогнозуйте, яким числом буде кінцевий результат або кількість пробіжок у матчі — парним або непарним.

Повернення, якщо матч не завершено. / Рахується, якщо визначено ринок.

Чи буде овертайм?

Передбачте, чи будуть розіграні додаткові інінги.

Повернення, якщо матч не завершено.

Хто отримає X-те очко

Прогнозуйте, яка команда отримає X-те очко матчу.

Якщо подача закінчується до отримання X-го очка (інд., додаткові інінги), ринок вважається недійсним.

Яка команда виграє гонку до X очок

Передбачте, яка команда виграє гонку до X очок.

Якщо подача закінчується до отримання X-го очка (інд., додаткові інінги), ринок вважається недійсним.

 

 

Генеральний директор                                     Бочковський А.С.

 

 

 

 

Додаток №4

до Умов випуску та проведення

державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет

 1. Для реєстрації ігрового варіанту та участі у Лотереї через мережу Інтернет, гравець повинен зареєструвати власний ігровий рахунок на Інтернет сайті Лотереї. Для реєстрації, гравець повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля форми заявки. До форми вносяться як персональні дані гравця, так й додаткові (не персоналізовані) для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до рахунку.
 2. При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх на своєму ігровому рахунку. Оновлення персональних та інших даних гравця, можливо шляхом внесення змін через Інтернет сайт в особистому кабінеті або шляхом написання відповідного запиту у службу по роботі з гравцями Лотереї за допомогою електронної пошти (e-mail).
 3. Гравець має право відкрити тільки один ігровий рахунок. Право на відкриття ігрового рахунку має тільки фізична особа, яка може бути гравцем Лотереї відповідно до цих Умов.
 4. Оператор має право проводити перевірку даних гравців та осіб, які бажають відкрити новий ігровий рахунок. Якщо, відповідно до чинного законодавства, цих Умов, або з інших причин, Оператор вимушений відмовити гравцеві у відкритті рахунку, або закрити створений рахунок через допущені порушення законодавства або Умов, то усі попередні ставки на такому рахунку можуть бути анульовані за рішенням Оператора, а гравець втрачає право на будь-які виграші, які нараховані йому і/або які він отримав.
 5. Гравець несе відповідальність за достовірність та коректність своїх персональних та інших даних, наданих ним під час реєстрації ігрового рахунку. Оператор має право вимагати документальне підтвердження особи та повноліття у будь-якого заявника або гравця у будь-який час. За запитом Оператора гравець зобов'язаний надати паспорт. Обов'язкові дані, які повинен містити паспорт: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дату народження, місце проживання, серію та номер паспорту, ким та коли виданий. Оператор залишає за собою право вимагати від гравця будь-які додаткові документи для підтвердження особи (наприклад: посвідчення водія, картку фізичної особи-платника податків тощо). У разі, якщо гравець володіє паспортом у формі ID-картки, додатково надається Витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або Довідка про реєстрацію місця проживання особи.
 6. Оператор залишає за собою право обмежувати доступ до ігрового рахунку гравцям, що вказали неправдиві дані.
 7. З метою дотримання чинного законодавства та безпеки, особисті дані гравців не передаються і не продаються третім особам, проте Оператор не несе відповідальності за збереження паролів від ігрового рахунку, електронної пошти та інших даних гравця у випадках передачі самим гравцем цих даних.
 8. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок гравця, останній зобов’язаний негайно повідомити Оператора про помилки, що виникли. У такому разі буде проведено корекцію ігрового рахунку, про яку буде повідомлено гравця. Якщо, внаслідок помилки, у гравця утворився негативний баланс, Оператор має право анулювати не розраховані ставки, які були зроблені після того, як сталася помилка.
 9. Якщо у гравця виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, а саме, логін та пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час направити Операторові запит на тимчасове обмеження рахунку до з’ясування усіх обставин.
 10. Оператор не несе відповідальності за зарахування коштів на рахунок гравця, або за затримку в зарахуванні, пов’язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, що здійснюють транзакцію, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).
 11. Кошти можуть бути отримані з рахунку гравця при дотриманні наступних умов:

- будь-які попередні платежі на рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;

- особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;

- рахунок повністю відповідає правилам реєстрації.

 1. Усі фінансові операції Оператора здійснюються тільки при підтвердженні того, що власник рахунку в системі Оператора є власником рахунків у відповідних платіжних системах. Грошові транзакції, зарахування та отримання грошових коштів від одного гравця іншому забороняються. Оператор залишає за собою право вимагати у будь-якого гравця будь-які документи, що підтверджують особу та приналежність певних рахунків цьому гравцеві. При недотриманні цих вимог, до рахунків гравця може бути обмежено доступ, а у виплаті - відмовлено.
 2. Перед проведенням першої виплати гравцеві за допомогою електронних методів платежів (кредитна або дебетова картки, платіжні системи, що діють відповідно до чинного законодавства) гравець зобов’язаний надати в службу підтримку гравців за вказаними на сайті контактами, відскановану електронну копію паспорта, що засвідчує його особу. Оператор нагадує, що підробка документів карається законом, та, у разі підозри на розміщення фальшивої або відредагованої електронними методами копії документів, Оператор залишає за собою право повідомляти такі факти відповідним правоохоронним органам. Перед проведенням виплати, співробітники Оператора перевірять відповідність персональних та інших даних гравця. У разі виявлення відмінностей між фактичними даними і даними, представленими гравцем, Оператор залишає за собою право обмежити доступ до рахунку гравця та відмовити у виплаті коштів до тих пір, поки останній не доведе ідентичність і правильність наданої інформації.
 3. Якщо з технічних причин, зарахування депозиту на рахунок Гравця відбувається пізніше, ніж закриття рахунку Оператором за ініціативою гравця або Оператора, гравець отримає повідомлення із запитом про надання деталей рахунку для негайного повернення платежу.
 4. Якщо у гравця утворюється негативний баланс внаслідок перерахунку призів через неправильно введений результат, доступ до його рахунку обмежується до внесення ним на рахунок суми не меншої за розмір негативного балансу. В іншому випадку Оператор залишає за собою право припинити прийом ставок у цього гравця. Ставки, зроблені до перерахунку, залишаються в силі.
 5. Оператор має право на введення особливих обмежень щодо рахунків та операцій по цим рахункам для окремих гравців в разі порушення правил проведення Лотереї, правил та обмежень при використанні ігрового рахунку, визначених цими Умовами.

 

Генеральний директор                                                                  А.С.Бочковський